12 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (12)

Uit voorzorg

Spreuken 31 vers 21:
“Zij is niet bevreesd voor haar huisgezin vanwege de sneeuw, want heel haar huisgezin is in scharlaken gekleed.”

De vooruitziende blik van deze vrouw heeft voorzorgsmaatregelen genomen voor de koude dagen. Ze hoeft niet bang te zijn voor de sneeuw, want al haar gezinsleden zijn warm gekleed.

Sneeuwdagen bestaan ook in het leven van gelovigen. De omstandigheden waarin wij leven lijken vaak koud en ongunstig. Als we dan niet verwarmd worden door goede kleding, dat wil zeggen leven in de nabijheid en gemeenschap van de Heer Jezus, dan lijdt onze ziel schade, net als ons lichaam als we het licht gekleed blootstellen aan temperaturen onder nul. Het is goed als er mensen zijn die onze geloofsblik altijd op Christus richten, Die ons een vreugde kan geven die onafhankelijk is van de omstandigheden.

Maar misschien kunnen we bij de sneeuw ook denken aan de rechtsverschijning van de Heer Jezus. Driemaal wordt Zijn verschijning als de Rechter van de wereld vergeleken met sneeuw (Dan. 7:9; Matth. 28:3; Openb. 1:14). De gedachte aan Zijn komst als rechter moet angst aanjagen in de harten van iedere ongelovige, want niemand die het evangelie van genade heeft verworpen, zal dan op genade kunnen rekenen.

Gods oordeel was ook over Jericho besloten, en Zijn volk Israël stond op het punt dit oordeel uit te voeren. Maar Rachab de hoer werd gespaard omdat ze God had geloofd. Het zichtbare teken van haar geloof was het scharlaken koord aan het venster. Ze hoefde niet langer meer bang te zijn voor het oordeel over Jericho.

Zo is scharlakenrood een verwijzing naar hen die de Heer kennen als de Verlosser en daarom geen angst meer hoeven te hebben voor Zijn komst als Rechter.

 

Marco Leßmann; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 26.12.2013.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW