1 jaar geleden

Waardevoller dan robijnen (1)

Inleiding

Spreuken 31 vers 10:
“Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven.”

Het is een prachtige poëzie, deze 22 verzen over de deugdelijke vrouw in Spreuken 31. “Wie een vrouw gevonden heeft,” en al helemaal zo een, “heeft iets goeds gevonden,” zegt Salomo in Spreuken 18 vers 22. Natuurlijk is deze beschrijving een ideaal, dat waarschijnlijk maar weinig vrouwen waarmaken. Salomo had als Prediker al verklaard: “Een vrouw onder die allen heb ik echter niet gevonden” (Pred. 7:28).

Maar het Woord van God kan – zoals zo vaak – geen lagere norm hanteren. Zij beveelt deze trouwe, ijverige, wijze, vriendelijke, opgewekte, waakzame en Godvrezende vrouw aan voor navolging. Maar het zou te weinig zijn, als alleen gelovige vrouwen zich nu aangesproken zouden voelen. J. N. Darby heeft gezegd: “Het voorbeeld van de vrouw is, wat het wezen van de zaak betreft, van groot nut voor iemand die in de gemeente werkzaam is.” Wij kunnen de kwaliteiten van deze vrouw geestelijk toepassen op elke gelovige. En met dit in gedachten, willen we kijken naar deugd voor deugd om iets van dit nut voor ons te onthullen.

Maar voordat de schrijver in detail ingaat op de aard van deze vrouw, schrijft hij er als opschrift boven: “… haar waarde gaat die van robijnen ver te boven.” Zoals gezegd, vanuit het oogpunt van de Prediker, die alles alleen onder de zon beoordeelt, is er geen dergelijke vrouw. En van nature heeft geen mens enige waarde voor God. Hij krijgt alleen de waarde door wat het werk van de Heer Jezus uit hem heeft gemaakt. Wij zijn nu “begenadigd in de Geliefde” (Ef. 1:6). God heeft Zijn Zoon boven alles lief en heeft een welgevallen aan Hem. De gelovige is bekleed met Christus en staat zo voor God in de schoonheid van de Zoon. Maar hier in Spreuken 31 gaat het over ons praktische leven. En ook daar erkent God waarde in ons, voor zover de Heilige Geest erin slaagt de kostbare deugden van de Heer Jezus in ons leven zichtbaar te maken.

 

© ww.bibelstudium.de; Marco Leßmann

Online in het Duits sinds 30.11.2013.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW