1 jaar geleden

Waardevoller dan robijnen (4)

Vreugdevolle dienst

Spreuken 31 vers 13:
“Zij zoekt wol en vlas en werkt volgens de wens van haar handen.”

Het aanvoeren van stoffen om kleding te maken was met arbeid verbonden. Maar de arbeid was voor deze vrouw geen vervelende bezigheid, maar een genoegen. De liefde voor haar Heer inspireerde haar en Zijn last was licht voor haar (verg. Matth. 11:30).

Als liefde voor de Heer onze drijfveer is, dan wordt de last van het arbeiden voor Hem licht. De Heer zegt niet, dat er geen last meer is, maar wat is die last vergeleken met de last van de zonde en vergeleken met de kwelling onder de slavernij van Egypte, die wij helaas – net als het volk Israël – te gemakkelijk vergeten en wij alleen aan de vleespotten van Egypte denken. We zijn slaven, ja, maar we hebben een liefhebbende Heer.

Ook Martha voelde de voorziening van de Heer en Zijn twaalf discipelen als een last. Maar de liefde van de Heer, die haar zo vriendelijk berispte en vooral tot uiting kwam in Zijn diepe bewogenheid bij de dood van haar broer, hielp haar om haar taak weer zonder mopperen op zich te nemen. “… en Martha diende” (zie Joh. 12:2).

 

© www.bibelstudium.de; Marco Leßmann

Online in het Duits sinds 10.12.2013.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW