p

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
15 jaar geleden

Pasen. Het kruis brengt redding … en maakt scheiding

Misschien vindt u het tweede deel van deze titel wel afschrikwekkend. Het kruis maakt toch geen scheiding? Jazeker, dat doet het wel. Tenminste het kruis van Golgotha. De kruizen en kruis-beeldjes die de mensen maken, dragen en aanbidden zijn eigenlijk uiterlijke symbolen geworden die al eeuwen lang de Christenheid in zijn greep heeft – en misschien wel afgoderij verraadt. Met name de Rooms-Katholieke Kerk maakt zich hieraan schuldig, maar ook evangelische Christenen hangen steeds meer aan uiterlijke symbolen. Maar moeten...

Lees verder
6 jaar geleden

Pasen: Het lijden van Christus …

“Jezus dan, die alles wist wat over Hem zou komen, ging uit …….” (Joh. 18:4) Indien wij weten dat een bepaalde situatie zeer veel ergernis, verdriet en smart zal brengen, dan zullen we met alle middelen proberen, om maar helemaal niet in deze situatie terecht te komen. En zelfs als het onverhoopt toch zo komt, dan zullen we alles wat in onze macht ligt doen, om zo snel mogelijk uit de problemen te komen. Hoe anders was het met de...

Lees verder
16 jaar geleden

Paus Johannes Paulus II

Zaterdag 2 april 2005 was het dan zover. Ook de paus moest sterven omdat ook hij maar gewoon een mens was. “Het is de mens beschikt éénmaal te sterven en daarna het oordeel” (zie Hebreeën 9:27; Genesis 3:19). Van een oordeel heeft de paus natuurlijk niets te vrezen … tenminste als je de kardinalen mag geloven van het Vaticaan. Zij zeiden namelijk in een verklaring, dat “de paus nu in het Vaderhuis is”. Ieder Christen weet (kan weten) dat alleen...

Lees verder
16 jaar geleden

Pauselijke blunder

“Want uit genade bent u behouden, door [het] geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God; niet op grond van werken, opdat niemand roemt” (Efeze 2:8). Dit vers is al voldoende om de verkeerde leer van de Rooms-Katholieke kerk op dit punt te weerleggen. Gelukkig is het zo dat de Heilige Geest niet op de ene plaats zegt dat we behouden worden op grond van geloof en op een andere plaats dit weer tegen spreekt. Soms...

Lees verder
7 jaar geleden

Perspectieven voor moeders

Hoort een artikel over moeders eigenlijk wel in een blad voor jongeren [1]? Terecht kan men deze vraag stellen. Omdat onze houding ten opzichte van levensstijlen en inzichten al in onze jeugd gevormd wordt, en niet pas, wanneer een concrete beslissing gemaakt moet worden, publiceren we dit artikel in een jeugdtijdschrift. Want juist de overtuigingen, die jonge moeders relatief kort na hun huwelijk moeten hebben en ten dele ook moeten verdedigen, ontstaan in de tijd van hun jeugd. Jonge moeders...

Lees verder
14 jaar geleden

Petrus (6)

De opening van Uw woorden geeft licht (Psalm 119 vers 130a) Les 6   Enkele praktische tips: • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – schrijf ze op in een speciaal Bijbelstudie-schrift – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. • Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat...

Lees verder
14 jaar geleden

Petrus en Johannes (7)

De opening van Uw woorden geeft licht (Psalm 119 vers 130a) Les 7   Enkele praktische tips: • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – schrijf ze op in een speciaal Bijbelstudie-schrift – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. • Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat...

Lees verder
5 jaar geleden

Pinksteren – de geboortedag van de gemeente

Pinksteren is de geboortedag van de gemeente, en daarmee het begin van een nieuw tijdperk. Noch was er voordien al een gemeente, noch is zij later ontstaan. Dat er tevoren geen gemeente zijn kon, maakten de woorden van de Heer Jezus in Mattheüs 16 vers 18 al duidelijk, toen Hij zei: “Op deze rots1 zal Ik Mijn gemeente bouwen”. Zelfs tijdens het leven van de Heer bestond ze nog niet. Ja, ze was, zoals  Efeze 3 vers 1-10 ons laat zien,...

Lees verder
16 jaar geleden

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest (I)

 Handelingen 2 bericht van de komst van de Heilige Geest. Daar worden ook de tekenen genoemd die met deze komst gepaard gingen. Op ieder afzonderlijk van de apostelen kwam de Heilige Geest. Daar vond plaats wat de Heer al in hoofdstuk 1:8 gezegd had: “Maar gij zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt …”. Lukas getuigt: “En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u …” (Lukas 24:49). En dat deze belofte slaat op de...

Lees verder
16 jaar geleden

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest (II)

Talen zullen ophouden … Het spreken in talen, zonder deze taal te kennen, komt in het Oude Testament niet voor en de Heer Jezus sprak niet in talen, tenminste daarover lezen we niets in de Bijbel. In de evangeliën vinden we het spreken in talen ook niet, behalve dan als voorzegging in Markus 16:17. De eerste keer dat er in talen gesproken wordt, is in Handelingen 2. We hebben al gezien dat de Heilige Geest op aarde kwam, en dat...

Lees verder