8 maanden geleden

Filippi 2 vers 27

“Want hij was ook ziek geweest, [de] dood nabij, maar God heeft Zich over hem erbarmd, en niet alleen over hem maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid had.”

In de Filippi-brief, die ons op een bijzondere wijze op de grondslag van het praktische christendom plaatst, wordt ons meegedeeld dat ook de Filippiërs kennis hadden van de ziekte van Epafroditus. Hun gedrag hierin was zeker niet onverschillig, en toch onderscheid de apostel Paulus zich van hen, wanneer we aan bovenstaand Bijbelvers denken. Hoe komt in zijn woorden de echte broederliefde en de innige verhouding met zijn medearbeider tot uitdrukking. We mogen ervan overtuigd zijn, dat deze gezindheid en deelname van de apostel aan de ziekte van medebroeders Epafroditus goed gedaan heeft. Wat wel bijzonder belangrijk is, dat de Heer Zelf van dit alles kennis genomen heeft, zoals Hij ook vandaag bij ons allen waarneemt, wat er in onze harten met betrekking tot onze medebroeders en medezusters omgaat. “Twee zijn beter dan één,” zegt Gods Woord (Pred. 4:9). Paulus en zijn medearbeiders waren ook mensen als wij, die door allerlei zware oefeningen te gaan hadden, oefeningen zoals wij ze vandaag nauwelijks kennen. Toch was er in hun harten de diepe vreugde van de gemeenschap met de Heer. Dat maakte hen ook geschikt om de ware broederliefde uit te oefenen.

Hebben wij vandaag niet gelegenheid genoeg om de broederliefde uit te oefenen? Hoeveel zieken zijn er ook onder de broeders en zusters. Wat voelen onze harten, wanneer wij ons de een of andere gelovige herinneren, die ziek is? “Geen tijd” — is het woord van verontschuldiging van onze tijd; of de Heer wel daarmee dit als verontschuldiging aanziet? Vergeleken met de deelname van de apostel aan de ziekte van zijn broeders, worden we allen beschaamd. Wij allen kennen het woord “Ik was … ziek … en u hebt Mij niet bezocht …” (Matth. 25:43).

Hoewel wij vanwege de corona vandaag behoorlijk ingeperkt zijn, zijn er toch altijd nog andere mogelijkheden om onze broederliefde en ons medeleven te betonen. Laten we vooral onze mede-broeders en zusters ook gedenken in onze gebeden!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW