7 jaar geleden

Filippi 4 vers 13

“Ik vermag alles door1 Hem die mij kracht geeft”.

Bij het wandelen door een negatieve wereld, wordt de christen tegengewerkt door een waakzame en gewetenloze vijand, die altijd klaar staat om alle middelen te gebruiken om de pelgrim van het hemelse pad af te wenden. Christus is onze kracht om ons op te heffen boven alle omstandigheden van dit leven. Hij alleen kan ons boven elke beproeving uittillen en onze voeten op het hemelse pad houden. Christus is onze onfeilbare bron.

Filippi 4 opent met deze aansporing: “Staat zo vast in [de] Heer, geliefden!” (Fil. 4:1). Dit veronderstelt dat alle kracht van de vijand zich tegen ons keert en dat de christelijke belijdenis niet langer naar het hoogtepunt van de christelijke roeping loopt. Welke hoop is het dan, dat ieder van ons trouw wil blijven aan Christus en bewaard wil blijven voor het opgeven van het hemelse pad? Onze enige hoop, onze onfeilbare bron, is Christus. We kunnen niet vast blijven staan in onze eigen kracht. We kunnen niet vast staan in onze broeders en zusters. Zij zijn, evenals wij, zwak en falen. We kunnen “vast staan in de Heer”. Hij faalt ten opzichte van ons nooit, en in Hem vinden we de kracht om vast te staan tegen de vijand en zijn listen.

We worden ook aangespoord als volgt: “Verblijdt u altijd in [de] Heer!” (Fil. 4:4). Deze vreugde in de Heer bevrijdt ons van de de kracht van de tegenwoordige dingen. We kunnen ons niet altijd verblijden in onze omstandigheden of in de gelovigen, maar we kunnen ons altijd verblijden in de Heer. Hij blijft en Hij is Dezelfde. Als onze vreugde in de Heer en al onze hulpbronnen in Hem zijn, en er geloof is in Hem dat Hij altijd nabij is en bij Zijn komst alles wat verkeerd is recht zal maken, dan zullen we niet overbelast raken vanwege de chaos in de wereld of in de belijdende kerk. We zullen niet op onze rechten staan of onze meningen hartstochtelijk uiten. We ons kunnen veroorloven om stil te zijn als de Heer nabij is en we ons verblijden in Hem. Hij is Degene, die in staat is om ons in alles te ondersteunen en tilt ons boven alle omstandigheden uit zodat we voor de heerlijkheid van onze God en Vader zullen worden bewaard.

NOTEN:
1. Letterlijk ‘in’, dit is in de kracht van.

 

Hamilton Smith, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW