5 jaar geleden

Filippi 3 vers 4-5, 7

“Als iemand anders meent op vlees te [kunnen] vertrouwen, ik nog meer: besneden op [de] achtste dag, uit [het] geslacht van Israël, van [de] stam van Benjamin, een Hebreeër uit [de] Hebreeën … <<Maar> wat winst voor mij was, heb ik om Christus’ wil schade geacht”.

Paulus was een zelfverzekerd man. In zijn vroegere jaren kwam de positieve houding van de apostel voort uit vertrouwen in zijn geloofsbrieven – namelijk zijn achtergrond, opleiding en positie. Echter, zijn ontmoeting met de Heer heeft hem doen beseffen dat die dingen weinig waard waren. Dus, wat was de bron van zijn nieuwe vrijmoedigheid?

De relatie van Paulus met Jezus werd de nieuwe basis voor zijn leven. Hij beschouwde zijn vroegere leven als een hoofdstuk dat beëindigd was, hij omhelsde zijn nieuwe leven in Christus. Niet alleen erkende Paulus de ontoereikendheid van alles waar hij eerder op had vertrouwd – maar hij deed ook afstand van elke opvatting van een leven onafhankelijk van God. De apostel werd een man van actie, die zijn leven leidde in volledige afhankelijkheid van de Heer (Gal. 2:20).

Paulus’ onwrikbare vertrouwen in Gods trouw speelde ook een belangrijke rol. Hij geloofde Gods belofte om Hem te versterken en toe te rusten en hem in alle situaties te leiden; om aan al zijn behoeften te voldoen en hem nooit te verlaten. In de beproevingen waarmee hij geconfronteerd werd, ervoer Paulus de kracht van de Heilige Geest die in en door hem heen stroomde. Omdat Hij God op Zijn Woord nam, kon hij tegenspoed met moed tegemoet treden. Zijn vertrouwen was niet in zichzelf, maar in de aanwezigheid van de Heer, voorziening en kracht; daarom bleef het sterk.

Zie je waarom we vol vertrouwen Christus kunnen volgen? Het is niet belangrijk wie wij zijn, wat we over onszelf geloven, of welke krachten en bekwaamheden wij hebben. Het ontwikkelen van een hartelijke hoop en vertrouwen op Jezus, is wat geloof oplevert. Hoeveel vertrouwen wij Hem?

Tim Hadley, Sr. © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW