6 jaar geleden

Filippi 2 vers 8

“En uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot [de] dood”.

We leven in een oord waar de dood regeert als de koning van de verschrikkingen. De kranten vermelden regelmatig de doodsberichten en, ongeacht waar je reist, je vind altijd begraafplaatsen. Niemand kan ontsnappen. Ongehoorzaamheid bracht het vonnis van de dood en oordeel over ons, en dat oordeel blijft vanwege ongeloof, dat willens en wetens Gods redmiddel weigert. “En evenzeer als het de mensen beschikt is éénmaal te sterven en daarna het oordeel …” (Hebr. 9:27).

Wat is het redmiddel? Het is de genade van God dat redding bracht en is voor alle mensen verschenen. De wet van Mozes eiste dat er iets tot God gebracht zou worden om geaccepteerd te worden, maar wij zijn hulpeloos en zonder kracht en hebben niets goeds om tot een heilig God te brengen. God’s redding wordt gevonden in Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, “Die Zichzelf heeft vernederd, gehoorzaam wordend tot [de] dood”. Deze woorden vereisen onze volle aandacht. “Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars zijn gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen tot rechtvaardigen gesteld worden” (Rom. 5:19). De dood kwam over ons allen door de ongehoorzaamheid van een mens – Adam. Maar de Heer uit de hemel, de zondeloze Mens, vernederde Zich in gehoorzaamheid aan de wil van God, hoewel het vereiste dat Hij in de dood ging, en wel de dood aan het kruis. Op het kruis droeg Hij in Zijn eigen lichaam de straf op de zonde, die wij hadden verdiend. Christus’ gehoorzaamheid bracht Hem daar waar zonde en ongehoorzaamheid ons bracht.

Dit is genade! Dit is de soevereine genade die kwam door Jezus Christus – Degene die altijd in de boezem van de Vader woonde. Hij kwam naar de aarde om te sterven zodat wij door Zijn dood binnen mogen gaan in de vreugde van de hemel. “Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, terwille van u arm is geworden, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor. 8:9).

Jacob Redekop, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW