4 dagen geleden

Filippi 1 vers 9 en 10

“En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht, om te beproeven wat het beste is.”

De brief aan de Filippenzen is gericht aan “alle heiligen in Christus Jezus.” Ieder die door het geloof in de Heer Jezus gered is, is in deze positie geplaatst. Van zo iemand wordt gezegd, dat hij afgewassen, geheiligd en gerechtvaardigd is “door de naam van de Heer Jezus <Christus> en door de Geest van onze God” (1 Kor. 6:11). De mens kan niets toevoegen aan het volbrachte werk van Christus, dat zo volmaakt is dat het de heilige en rechtvaardige God tevreden stelt, en dat hoeft ook niet. We kunnen met een blij hart zingen: “U, Heer Jezus, maakte alles goed.” Mogen we dit meer waarderen en niet vergeten dat onze geliefde Heer diep heeft geleden voor ons en het loon van de zonde, de dood, heeft gesmaakt!

Nu wandelen we nog in de wereld en staan we bloot aan vele invloeden en de sluwheid van de vijand, die ons op alle mogelijke manieren kwaad wil doen. Daarom moeten we standvastig zijn en eraan denken, dat we geroepen zijn om de Heer Jezus te volgen en Zijn gezindheid te openbaren. We zijn in staat gesteld om in nieuwheid van leven te wandelen, maar dit kan alleen gerealiseerd worden als we groeien in de liefde tot de Heer Jezus en toenemen in kennis en inzicht in Zijn wil. De apostel bidt niet, dat de Filippenzen zouden overwegen wat beter is, maar wat het beste is. Als dit gebeurt, zullen de beslissingen meer en meer dienen om de Heer te verheerlijken en God te prijzen. De dag van Christus zal onthullen welke motieven ons hebben geleid en in hoeverre onze harten Hem in liefde waren toegewijd.

 

© Der Herr ist nahe

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW