18 jaar geleden

Filippi 3:3

Wat is ‘op het vlees vertrouwen’? Als men bijvoorbeeld zegt: Het zal mij wel lukken – het voor mij liggende examen of het proefwerk op school of de mij opgedragen taak of de lezing, ga zo maar door. De lijst met voorbeelden kan men willekeurig verlengen. Op het vlees vertrouwen betekent: op onze kracht bouwen, op onze prestatie, op ons kunnen vertrouwen, onze mogelijkheden zo hoog mogelijk inschatten. Petrus, een man die ook op het vlees vertrouwd had, zei: “Heer, ik ben bereid met U zelfs in de gevangenis en in de dood te gaan” (Lukas 22:33). Hoe vaak lijken we toch op deze Petrus en ook op de andere discipelen! Salomo zegt in Spreuken 28:26: “Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot”.

In aansluiting op ons bijbelvers somde Paulus op hoeveel redenen hij had om op het vlees te vertrouwen. Maar dat had hij allemaal schade en drek geacht. Doen wij dat ook? Kijk naar Elia aan de beek Krith! Het water in de beek werd steeds minder en tenslotte was zij uitgedroogd. En toen moest Elia naar het buitenland gaan, naar een weduwe die toch al geen inkomen had en zich door haar laten verzorgen! Zijn natuur had kunnen zeggen: Dat is onmogelijk, we zullen beiden verhongeren! Maar hij had niet “op het vlees” vertrouwd, maar op zijn God en had in Zijn machtdaden geroemd. “En toen maakte hij zich op …” (1 Koningen 17:10).

Laten wij in alle omstandigheden de Heer Jezus in ons leven? David zei: “Met mijn God spring ik over een muur” (Psalm 18:30). Wij moeten het ons aanwennen “in Christus Jezus te roemen”. Met Hem zijn we gewapend tegen alle omstandigheden, waarin wij terecht kunnen komen. Hij zegt Zelf: “… want zonder Mij kunt gij niets doen” (Johannes 15:5).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW