p

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
4 jaar geleden

Psalm 73 vers 28

“Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn”. Dichtbij Hem … Het echte gevolg van het feit van dicht bij Christus te zijn, brengt mij met betrekking tot anderen in gemeenschap met Hem, in plaats van bezig te zijn met mijn eigen omstandigheden. Hoe kan mijn hart meeleven in de vreugden van de een, en in de smarten van een ander, indien ik niet dichtbij Christus leef en mijn hart vervuld is met Hem...

Lees verder
1 jaar geleden

Psalm 77 vers 20

“Uw weg was door de zee, Uw pad door grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend”. De wegen van God Vele kinderen van God moeten in hun leven zware beproevingen doormaken. Zo kwam een een oude, ervaren Christen bij een jonge vrouw. Deze had haar geliefde kind moeten afstaan doordat het na een korte ziekte stierf. Zij was in opstand tegen God. Zij kende de grote God niet als haar Vader door de Heer Jezus. Nee, zij was onbekeerd, had zich...

Lees verder
4 jaar geleden

Psalm 84 vers 7

“Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken”. Geliefde medepelgrim, bent u misschien in droefheid, vullen tranen uw ogen? “Ween niet!”, zo wordt u toegeroepen. Zie op Jezus en u zult tot uw zegen ervaren wat een verandering zulk een zien in het geloof teweeg brengt. Het brengt licht in de duisternis, het verzacht de smart, droogt de tranen, wekt de hoop op en schenkt volharding om door...

Lees verder
16 jaar geleden

Psalm 84:8

Als je voort wilt gaan van kracht tot kracht moet je de bron van kracht kennen. Het geheim daarvan ligt in de geloofsvolle afhankelijkheid van God en een wandel met Hem. Hebreeën 4 vers 16 toont ons de genadetroon, waar de volheid van kracht, genade en barmhartigheid tot tijdige hulp te vinden is. In onszelf hebben we geen kracht om de moeilijkheden van de woestijn te overwinnen. Maar de Heer stelt ons de bron van genade ter beschikking, waaruit ons...

Lees verder
1 jaar geleden

Psalm 91 (II)

“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige” (Ps. 91:1). Welk een wonderbare troostende kracht spreekt er uit deze woorden. Waar ben je veiliger dan in de schaduw van de Almachtige? Het is zo donker in deze wereld, dat het lijkt op een pikdonkere nacht. Maar wie zich op de beschermde plaats bevindt, die God voor ons heeft gemaakt, hoeft niet bang te zijn. Waar is deze beschermde plaats? De Heer...

Lees verder
1 jaar geleden

Psalm 91 vers 1 (I)

“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige”. In de schaduw Wij gaan door een wereld waar we omringd worden door moeilijkheden, gevaren, stormen en onweer. Dan is het belangrijk om een toevluchtsoord te hebben. Waar vinden we die dan? Bij de Heer! De Psalmdichter zegt: “Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen” (vs. 4). God gebruikt dit mooie beeld uit de vogelwereld...

Lees verder
6 maanden geleden

Psalm 92 vers 3

“… in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen en Uw trouw in de nachten.” Deze psalm is speciaal geschreven voor de sabbat, de rustdag. Dan kan men zich onttrekken aan de dagelijkse sleur. Gelukkig zijn we als de woorden van onze dagtekst voor ons uitkomen. Als we dankbaar kunnen zijn voor de kleine dingen, die God ons in Zijn goedheid gegeven heeft: voor de nachtrust, voor het dagelijkse voedsel en voor gezondheid, kleding en een dak boven ons hoofd; maar ook...

Lees verder
5 maanden geleden

Psalm 94 vers 12 en 19

“Welzalig de man die U bestraft, HEERE, en die U onderwijst uit Uw wet” (vs. 12); “Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel” (vs. 19). We kunnen ons goed voorstellen, dat degenen die vanwege hun geloof vervolgd en lastiggevallen worden, uitroepen: “Hoelang nog, Heer?” En dat de vraag naar het ‘waarom’ heel gemakkelijk in het hart opkomt. De Heer had toch al deze moeilijkheden kunnen voorkomen? Tóch laat Hij het kwaad toe. De Bijbel...

Lees verder
6 jaar geleden

Psalm 94 vers 9

“Zou Hij Die het oor plant, niet horen? Zou Hij Die het oog vormt, niet zien?” (Ps. 94:9). “U hoort het gebed” (Ps. 65:3). Voor veel mensen wordt het gebed beperkt tot het opzeggen van enkele regels dat uit het hoofd geleerd is. Nu betekent bidden op de juiste wijze tot God te naderen, zoals een kind met zijn vader spreekt. Over de hele aarde kunnen miljoenen mensen gelijktijdig tot de Heer bidden. Hij faalt niet om een enkel woord...

Lees verder
15 jaar geleden

Psalm 94:19

Zoals één die door zijn moeder vertroost wordt … Ons brein is ongelooflijk in staat om veel te presteren. Wij zijn in staat met onze zintuigen informatie op te nemen: wij horen, zien, voelen, proeven en ruiken. Wij verwerken deze informatie in ons brein in de vorm van gedachten, slaan het op in ons geheugen als herinnering van het verleden en trekken voor de toekomst er conclusies uit. Maar nu kunnen herinneringen en conclusies ons soms heel mooi bezig doen...

Lees verder