1 jaar geleden

Psalm 21 vers 14

Bijbelverzen uit Psalm 21

 

“Verhef U, HEERE, in Uw macht; dan zullen wij zingen en Uw macht met psalmen loven” (Ps. 21:14).

 

Deze aarde is het toneel geweest van de opkomst en ondergang van vele koningen en heersers. Sommigen hebben een machtig rijk gevestigd, maar na verloop van tijd is telkens weer gebleken, dat hun macht niet onbeperkt standhield.

De psalm van vandaag spreekt over een Koning die geniet van een macht die nooit vervaagt: de macht van God. Het kost ons dan ook weinig moeite om in deze koning een grotere Koning dan David te herkennen, de man naar Gods eigen hart: de Messias, Jezus Christus!

De Heer Jezus is waarlijk een bijzondere Koning. Hij steekt met kop en schouders boven alle koningen van deze aarde uit: Hij is de Koning der koningen.

Allereerst is er natuurlijk de unieke heerlijkheid van Zijn Persoon: Hij is de Zoon van de levende God! Bovendien blijkt Zijn majesteit ook uit de wijze waarop Hij aan de macht komt: Hij eigent Zich de troon niet toe op een onrechtmatige wijze door macht en geweld te gebruiken. Hij maakte Zijn hartenwens bekend aan God (vs. 3), en God heeft Zijn vertrouwen niet teleurgesteld.

De weg naar de troon liep echter via het kruis van Golgotha. Het was een weg van lijden dat eindigde in de dood. En dan, “Leven heeft Hij van U verlangden U hebt het Hem gegeven”  (vs. 5a). God wekte Hem op uit de dood en kroonde Hem met eer en heerlijkheid in de hemel. Nu mag Hij op Gods troon zitten, en later krijgt Hij een troon hier op aarde, waar Zijn heerschappij geen einde zal hebben. Zouden wij, die deze Koning als onze Heer en Heiland mogen kennen, niet met psalmen over Zijn macht moeten zingen? (vs. 14b)

 

© www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 03.11.2011.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW