6 jaar geleden

Psalm 19 vers 15

“Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!”

David begint deze psalm met de majestueuze pracht van de geschapen hemelen die de glorie van God verklaren. Hij schreef over de zon als een bruidegom die uit zijn slaapkamer tevoorschijn komt – een lieflijk beeld van Christus in Zijn koninklijke luister, met het oog op de zegen voor de hele mensheid dat de hele wereld omvat.

Verderop in Psalm 19 toont David het hoogste respect voor het verkondigde Woord van God. Hij spreekt over de wet van de Heer, het getuigenis van de Heer en de bevelen van de Heer. Hierover schrijft hij: “Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud; en zoeter dan honing en honingzeem uit de raat” (vs. 11). Het getuigenis van de schepping had een passend effect op de ziel van de psalmist, want het leidde hem ertoe het kostbare Woord van God dieper te waarderen.

Het eindresultaat is prachtig te zien in ons vers 15 hierboven. Welk kind van God voelt zich niet aangetrokken door deze woorden? Bidden we niet dat onze eigen woorden op een manier gevormd kunnen worden die aanvaardbaar is voor deze grote God van majestueuze glorie? Zijn wij voorzichtig om geen woorden die schadelijk zijn uit te spreken of nutteloze woorden te spreken? We hebben veel gebed nodig dat onze woorden welgevallig voor Hem zijn.

Hoe zit het met de heimelijke overdenkingen van ons hart? Deze overdenkingen zullen van grote invloed zijn op wat er uit onze mond komt. Mattheüs 12 vers 34 herinnert ons: “Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond”. Als we bidden met een oprecht verlangen dat God de overdenkingen van ons hart zal ordenen op een wijze die welgevallig is voor Hem, zal Hij dan dat verzoek niet beantwoorden? Dit zal Hem niet alleen behagen, het zal een zeer waardevolle zegen voor onze eigen zielen zijn. “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg” (Ps. 139:23-24).

L.M. Grant, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW