5 jaar geleden

Psalm 19 vers 15

“Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn Rots en mijn Verlosser!”

Dit vers is zeker een passende conclusie.

Eerst had de psalmist de eer van God in de prachtige toestand van het uitspansel gezien en ook de volmaaktheid van Gods Woord geopenbaard tot grote zegen van de mensheid. Zijn woorden zijn ultiem in reinheid en waarheid, dus het is alleen maar goed dat we met sterk verlangen reageren en ons voornemen, dat onze woorden in zekere mate de Zijne zijn. De overdenking van ons hart is in werkelijkheid de bron van de woorden van onze mond.

Het zou ons verlangen moeten zijn dat onze woorden aannemelijk zijn in de ogen van God, niet alleen aannemelijk voor anderen. Maar voordat we spreken, moeten we ook zorgvuldig overwegen hoe onze woorden anderen zullen beïnvloeden. “Want op grond van van uw woorden zult u [1] gerechtvaardigd en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden” (Matth. 12:37).

De overdenking van ons hart is een diepere zaak, zoals aangegeven in Mattheüs 12:34-35. “Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat”. Als we het passende soort ‘overvloed van het hart’ willen hebben, moeten we ook de juiste dingen hebben om te overdenken. Er is een oneindig aanbod voor overdenking als we naar de Heer Jezus kijken: Zijn menswording, Zijn wandel van toewijding aan God op aarde, Zijn volmaakte offer op Golgotha, Zijn opstanding, Zijn huidige heerlijkheid in de hemel, Zijn komst en Zijn grootheid in Zijn toekomstig koninkrijk. Wat een rijkdom vinden wij – en zo’n overdenking is volkomen aanvaardbaar in Gods ogen. “Ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang. Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn, ik zal mij in de HEERE verblijden” (Ps. 104:33-34).

NOOT:
1. Enkelvoud.

L.M. Grant, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW