11 maanden geleden

Psalm 19 vers 15

“Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser.”

Dit vers is zeker een passend slot van deze psalm. Eerder had de psalmist stilgestaan bij de heerlijkheid van God die getoond wordt in de prachtige schepping van de hemelen en ook bij de volmaaktheid van het Woord van God dat geopenbaard is tot grote zegen van de mensheid. Zijn woorden zijn het toppunt van zuiverheid en waarheid, en daarom is het alleen maar goed dat wij reageren met een vast verlangen en doel om onze woorden in zekere mate aan de Zijne aan te passen. De overdenking van ons hart is werkelijk de bron van de woorden van onze mond.

Het zou ons verlangen moeten zijn, dat onze woorden welgevallig zijn in de ogen van God, en niet slechts welgevallig voor anderen. Maar voordat we spreken, moeten we ook zorgvuldig overwegen hoe onze woorden anderen zullen beïnvloeden. “Want op grond van uw woorden zult u [1] gerechtvaardigd en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden” (Matth. 12:37).

De overdenking van ons hart is een diepere zaak, zoals aangegeven in Mattheüs 12 vers 34-35: “Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en de boze mens brengt uit zijn boze schat boze dingen voort.” Als we de juiste “overvloed van het hart” willen hebben, moeten we ook de passende dingen hebben om te overdenken. Er is een oneindige voorraad voor overdenking als we naar de Heer Jezus kijken: Zijn menswording, Zijn wandel van toewijding aan God op aarde, Zijn volmaakte offer op Golgotha, Zijn opstanding, Zijn huidige heerlijkheid in de hemel, Zijn wederkomst en Zijn grootheid getoond in Zijn komende koninkrijk. Wat een rijkdom vinden wij – en zo’n overdenking is volkomen welgevallig in de ogen van God. “Ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang. Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn, ík zal mij in de HEERE verblijden” (Ps. 104:33-34).

 

NOOT:
1. ‘U’ is enkelvoud.
L. M. Grant; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW