6 jaar geleden

Om even over na te denken …

“… Want zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn; zij moeten samen delen” (1 Sam. 30:24).

Besor betekent “blijmoedig” of “blijde boodschap”. Het was de naam van de beek waar 200 van David’s mannen achterbleven (vs. 10), omdat zij té moe waren om ook maar iets verder met hem mee te kunnen gaan in zijn expeditie tegen de Amalekieten. Toen hij en de rest van zijn mannen zegevierend teruggekeerden en de vrouwen en de kinderen die zij gered hadden met zich mee terugbrachten alsmede veel buit, begroetten hem de 200 die op de bagage gepast hadden. David begroette hen eveneens, maar enkelen van hen die met hem mee opgetrokken waren, namen hem dit kwalijk en zeiden dat de 200 hun vrouwen en kinderen konden krijgen maar dan weg moesten gaan en niet delen in de buit van de overwinning.

Zonder twijfel had dit een kil effect op de overwinningsvreugde maar David behoorde niet tot het soort mensen om zich stil te houden en slechte dingen te laten gebeuren. Vandaar zijn woorden, waarvan een deel hierboven wordt geciteerd. We zijn allemaal verschillend en satan houdt ervan om onze verschillen te gebruiken om ons te verdelen, maar “zijn gedachten zijn ons niet onbekend” (2 Kor. 2:11), en moeten we zijn werk niet voor hem doen.

In plaats van elkaars toewijding te oordelen, moeten we ernaar zoeken om op een aanvullende manier samen te werken, die is gebaseerd op de verschillende capaciteiten die God ons gegeven heeft.

David’s woorden werden “tot een verordening en bepaling ingesteld in Israël” (1 Sam. 30:25). Zoals de aansporing van Paulus: “Ik vermaan u dan, ik, de gevangene in [de] Heer, dat u wandelt waardig de roeping waarmee u bent geroepen, terwijl u in alle nederigheid en zachtmoedigheid met lankmoedigheid elkaar in liefde verdraagt [en] u beijvert de eenheid van de Geest te bewaren in de band van de vrede …” (Ef. 4:1-3) gezag over ons behoort te hebben. Dat betekent niet dat we elkaar nooit raad hebben te geven of corrigeren moeten, want waar is de liefde als we alleen maar gemeenschap kunnen behouden door het vermijden van moeilijke of gevoelige zaken? Mogen wij toch genade hebben om te ontvangen en de nodige hulp te geven.

Hoe gemakkelijk kan tweedracht onze relaties binnendringen. We zien iets in een broeder of zuster dat ons stoort en we gaan liever de strijd met hem of haar aan dan naar de Heer te gaan in gebed. begaan

Als we de zaak aan Hem toevertrouwen die Zichzelf voor de betrokken persoon  persoon en ons overgaf, wil Hij de passende genade geven om in liefde en morele kracht er mee om te gaan. In plaats van dat broeders ontmoedigd raken of zelfs vertrekken, de bijeenkomsten krimpen en het werk van de Heer verzwakt wordt. Laten we als David zijn, die in staat was om deze moeilijke situatie om te zetten in een die het karakter van Besor had: “blijmoedig”; “blijde boodschap”.

November 2016

Simon Attwood, © Christian Service Bulletin

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW