18 jaar geleden

Check-up

Het kan zeer zinvol zijn in deze dagen voor Kerst en Oud en Nieuw eens stil te staan hoe ik er geestelijk voor sta. Hieronder wordt een manier aanbevolen hoe je dat kunt doen. Het doel is natuurlijk om onszelf in het licht van de Bijbel te onderzoeken. Of om het met David te zeggen: “Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op de eeuwige weg” (Psalm 139:23-24). Beproef jezelf door je door God te laten beproeven!
Veel zegen van de Heer daarbij toegewenst.

“Onderzoekt dan uzelf of u in het geloof bent; beproeft uzelf …”

Dit schrijft de apostel Paulus aan de gelovigen in Korinthe (2 Korinthe 13:5). Zij golden toen voor deze Christenen, maar zij hebben zeker nog dezelfde geldigheid voor onze tijd.

Er zijn altijd weer situaties in ons leven waar het nodig is om onszelf te peilen. Waar sta ik geestelijk? Wat betekenen de waarheden van het Woord van God voor mij? En ben ik voor alle dingen bereid de principes van de Schrift te gehoorzamen? Moeten wij niet eens weer een “Check-up” maken zoals de tekst hierboven ons aanraadt?

Daarom heb ik een vragencatalogus ontworpen met het doel dat wij eens nadenken hoe het er in ons persoonlijk geloofsleven uitziet.

 • Wat/Wie is de inhoud van mijn leven? (vergelijk Filippi 1:18)
 • Verheug ik mij wanneer andere brusters door de Heer tot zegen voor Zijn volk of voor ongelovigen gebruikt worden?
 • Heb ik al mijn medebrusters uit een rein hart lief – hoewel ik niet de erkenning ontving, die ik verwacht had? (2 Korinthe 12:15)
 • Voor welke zegeningen uit Zijn Woord heb ik persoonlijk al kunnen danken? (vergelijk Efeze 1:3 v.v.)
 • Waar heb ik werkelijk geestelijke vooruitgang geboekt? (vergelijk daartoe 2 Petrus 3:18)
 • Heb ik vanmorgen vreugde beleefd aan het Bijbellezen? (Psalm 119:47)
 • Wanneer heb ik bewust op grond van een Bijbelvers mijn gedrag op een bepaald punt gecorrigeerd? (hier worden geen bewuste zonden bedoeld, vergelijk Mattheus 21:19)
 • Heb ik werkelijk al eens meer dan een half uur in gebed doorgebracht, omdat een bepaalde zaak voor mij zo belangrijk was? (wij willen de tijdsduur bewust laag houden, vergelijk daartoe Lukas 6:12 of 2 Timotheüs 1:3)
 • Wanneer is de Zoon van God de laatste maal zo groot geworden, dat ik Hem van harte danken kon? (vergelijk Galaten 2:20b)
 • Wanneer heb ik voor het laatst iets nieuws uit het Woord van God erbij kunnen leren? Is het heil in Christus voor mij altijd nog een bron van grote vreugde? (vergelijk 2 Petrus 1:9)
 • Raakt het mij nog wanneer ongelovige schoolvrienden of -vriendinnen, collega’s, buren rechtstreeks in het verderf rennen? (vergelijk 2 Korinthe 5:11)
 • Ben ik bereid voor het aan mij overgeleverde geloofsgoed te strijden respectievelijk te lijden? (vergelijk Judas 3 en andere)
 • Beijver ik mij nog om in alles eerlijk en oprecht te zijn? (Efeze 4:21+25).

Je kunt er natuurlijk nog vele vragen aan toevoegen. De bovengenoemde catalogus is eigenlijk alleen een kleine keus uit de vragen, die dagelijks op ons af kunnen komen. Welk antwoord geven jij en ik op de hartdoorzoekende vraag: “Heb jij mij lief?”

Harald Herr, © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW