n

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
14 jaar geleden

Numeri 11:4

Nauwelijks had het lied van de verlossing aan de overkant van de Rode Zee geklonken, of het volk mopperde: “Wat zullen wij drinken?” En hoe vaak lezen we, dat zij tijdens de woestijnreis mopperden. Niet dat hun gevoelens over de verdrukkingen in de woestijn op zich iets slechts zouden zijn. Wie zou in zo’n situatie bij honger en dorst niet in angst en nood raken? Maar dat zij hun nood iedere keer God verweten, dat was hun zonde. Deze tekst...

Lees verder
13 jaar geleden

Numeri 13:16

Jozua was al ongeveer 80 jaar oud, toen hij van God, door middel van Mozes, een andere naam kreeg. Hij was geen gewone man. Integendeel, hij, de dienstknecht van Mozes, zou na diens dood het volk Israël in het land Kanaän brengen. De eerste keer dat wij van hem lezen, is hij aanvoerder van het leger in de strijd tegen Amalek. “Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte, door de scherpte des zwaards” (Exodus 17:13). We lezen ook van...

Lees verder
4 jaar geleden

Numeri 15 vers 37-38

“De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen”. De kinderen van Israël werden opgedragen om een blauwe draad aan de kwastjes te maken aan de hoeken van hun kleren, zodat ze aan de geboden van de Heer herinnerd konden worden en niet hun eigen hart en...

Lees verder
3 jaar geleden

Numeri 15 vers 38

“Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen”. Er ligt een opmerkelijke betekenis in deze kwastjes met een draad van blauwpurper aan de onderkant van de kleding van de Israëlieten. De draad van blauwpurper, de hemelse kleur, was een verordening voor de weg door de woestijn. Het was om hun aardse...

Lees verder
11 jaar geleden

Numeri 15:37-38

De reden voor het bovenstaande gebod van God vinden we in het volgende vers: “…opdat gij het aanziet, en aan al de geboden des HEEREN gedenkt, en die doet”. De snoertjes, die God geboden had, waren als het ware een blikvanger voor de Israëlieten, want telkens als ze zich bewogen, zagen of voelden ze ook gelijk de snoertjes. De draad die ze op de snoertjes van de hoek moesten zetten, moest hemelsblauw zijn. Het is dus niet moeilijk te begrijpen...

Lees verder
3 maanden geleden

Numeri 20 vers 2

“Maar er was voor de gemeenschap geen water. Toen kwamen zij bijeen tegen Mozes en tegen Aäron”. De goede hand van de Heer   Wat het volk deed was, zoals we vandaag zouden zeggen, tegen de oneindige genade van onze Heer Jezus. Het is misschien hard om zoiets te zeggen over christenen (die twisten), maar altijd wanneer we ons bezighouden met de omstandigheden en er onder lijden, handelen wij dan niet ook zo? Denkt u dat de Heer niet weet...

Lees verder
6 jaar geleden

Numeri 32 vers 33 (HSV)

Met deze openlijke verklaring waarschuwde Mozes een deel van het volk van Israël tegen de ontrouw van het niet houden van hun woord. Hij zei dat het ‘tegen’ de Heer zou zijn. En zonde nestelt niet onder het stof, in ieder geval niet vanuit het oogpunt van God. Het is alsof zonden achter ons aanrent en uiteindelijk ons vangt. Dingen schijnen er soms anders uit te zien, maar dit is een race die we nooit zullen winnen. "En de doden...

Lees verder
4 jaar geleden

Numeri 6 vers 5,18,20

5. … Totdat de dagen waarvoor hij zich aan de HEERE gewijd had, voorbij zijn, moet hij heilig zijn en de haarlokken van zijn hoofd lang laten groeien. 18. Dan moet de nazireeër bij de ingang van de tent van ontmoeting het hoofd van zijn nazireeërschap scheren. 20. Pas daarna mag de nazireeër wijn drinken. Het lange haar van de Nazireeër is niet moeilijk te begrijpen, 1 Korinthe 11 vers 1-15 geven de sleutel. “Leert ook de natuur zelf u...

Lees verder
3 jaar geleden

Numeri 9 vers 22

“Of als de wolk twee dagen of een maand, of vele dagen lang op de tabernakel bleef rusten, bleven de Israëlieten in hun kamp en braken zij niet op; maar als hij opgeheven werd, braken zij op”. Wachten en gehoorzamen God heeft Zijn volk met “sterke hand en uitgestrekte arm” uit Egypte uitgeleid. Naar menselijke maatstaven scheen het onmogelijk een miljoenenvolk door een zo grote en verschrikkelijke woestijn te leiden. Maar God leidde, verzorgde en beschermde Zijn volk. Hij was bij...

Lees verder
14 jaar geleden

Numeri 9:17

Het is weer tijd om de vakantie te plannen. Dat wil zeggen de weg naar de vakantiebestemming. Daarvoor gebruiken we de reisgidsen en landkaarten. We stippelen deze zo nauwkeurig mogelijk uit en dat doen we van te voren. Een goede reisgids is dus onontbeerlijk. Wat te denken van een woestijn? Ook is het van groot belang om een goede gids te vinden, die de woestijn en haar gevaren precies kent, een eerste vereiste om haar zonder schade door te trekken....

Lees verder