12 jaar geleden

Nog gezond? (7)

Hoofdstuk 7

Signalen van gevaren erkennen

“Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde …” (Jak. 1:14,15).
“En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam!” (Mark. 13:37).

Een verder belangrijk principe voor de instandhouding van de gezondheid bestaat daarin zich signalen van gevaren bewust te maken. Een van de meest lonende taken van het Amerikaanse Kankerinstituut is haar voorlichtingsprogramma. Misschien is de lijst met signalen van gevaren, die zij voor kanker opgesteld hebben, bekend. Daarop zijn bijvoorbeeld de volgende voor kanker kenmerkende alarmsignalen beschreven: Een gezwel, een wond die niet heelt, onverklaarbaar gewichtsverlies of bloedig braaksel enzovoorts.

Ook in het leven van een christen zijn er signalen van gevaren. We kunnen ze hier niet allemaal uitgebreid behandelen, maar wel enkele voorbeelden noemen. Wanneer een gelovige bij zichzelf geen honger meer naar het Woord van God bespeurt,zal hij zeker spoedig een ernstige ziekte krijgen. Deze toestand zal spoedig ondervoeding ten gevolge hebben, verkeerde voeding en onreinheid, tezamen met de complicaties, die dat met zich meebrengt. Soms begint het zeer in het verborgen, doordat iemand bijvoorbeeld bovenmate bezig is in het werk voor de Heer! Of het begint daarmee, dat men commentaren en geschriften leest, die zeker waardevol zijn, maar nooit Gods Woord vervangen kunnen. Er zijn mensen die religieuze geschriften lezen, maar niet de bijbel. Wanneer deze mensen iemand van hun inzicht overtuigen willen, citeren zij “zo en zo”, in plaats van te zeggen “zo zegt de Heer”. Ik hoop dat ik op dit punt niet verkeerd begrepen word. Ik ben overtuigd, dat wij goede commentaren en verklaringen nodig hebben. Toch waarschuw ik er ernstig voor, deze alleen puur verstandsmatig te bestuderen, zonder daarbij over het Woord van God na te denken en zich daardoor te laten voeden.

Nog een signaal van gevaar is er, als men te druk is, om nog te kunnen bidden. Wanneer we op de juiste wijze bezig zijn, zullen wij de dringende noodzaak tot bidden erkennen. Men heeft eens gezegd, dat ons geestelijk leven niet boven ons gebedsleven uitgroeien kan – en dat is zeker waar.

In direct verband met de beide bovengenoemde punten staat het, als het verlangen ontbreekt aan onze bijbel-studies, bidstonden of andere samenkomsten van de gelovigen deel te nemen. Als men er meer vreugde aan heeft om naar sport te kijken, dan te aanbidden of een bijbel-bespreking of bidstond te bezoeken, dan moet men dit als een absoluut signaal van gevaar classificeren.

Er zijn vele andere signalen van gevaren. Hoe gevoeliger wij ten opzichte van de stem van de Geest van God zijn, des te bereidwilliger zullen wij de signalen van gevaren onderkennen. We kunnen er nog enkele opnoemen, zoals woede (dit is snel driftig zijn), onverschilligheid tegenover de nood van anderen, ontbrekende bereidwilligheid iemand te vergeven, de wens om door mensen erkend te worden en de afwijzing van correcties van anderen.

Kortom, allemaal dingen, waarvoor het Woord van God waarschuwt, en wijzen op signalen van gevaar. Ik zou hoofdzakelijk daarop willen wijzen, dat wij deze signalen niet negeren mogen. We moeten niet wachten tot zich alle symptomen bij ons voordoen. De volgende regel bij kankerdiagnose geldt ook op geestelijk terrein: hoe eerder van een klacht de diagnose opgemaakt en behandeld worden kan, des te beter zijn de genezingskansen.

Wordt D.V. vervolgd.

* De teksten in dit artikel zijn uit Herziene Staten Vertaling tenzij anders aangegeven.

© Schrijver: A.M. Behnam. De Amerikaanse originele uitgave verscheen onder de titel: “To your health”, Believers Bookshelf, Sunbury, Pa. 17801, USA.
Vertaling: © Frisse Wateren – rm

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW