5 jaar geleden

Non plus Ultra …

“Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking, bewerkt voor ons een uitermate uitnemend, eeuwig gewicht van heerlijkheid” (2 Kor. 4:17).

“Dat is de Non plus Ultra!” – Met deze Latijnse uitdrukking verwijzen we naar gebeurtenissen die de ultieme hoogtepunten voor ons vormen, geheel volgens het motto: “Beter kan het niet!”

Interessant genoeg betekent de uitdrukking vanuit zijn oorsprong iets anders: de Latijnse woorden betekenen vertaald: “het gaat niet verder.”

In de Middeleeuwen werden op het Spaanse wapenschild twee kolommen getoond, waartussen de letters “Non plus Ultra” prijkten. De twee pilaren stellen twee rotsachtige bergen voor, die de Straat van Gibraltar omringen. In die tijd dacht men dat daarachter het einde de wereld was.

Toen Christopher Columbus Amerika in 1492 ontdekte, bracht hij het oude wereldbeeld ernstig aan het wankelen. Vervolgens werd het Spaanse wapenschild gecorrigeerd: het opschrift “Non plus Ultra” werd vervangen door “Plus Ultra” – “Het gaat verder!”

Misschien denk je dat het leven op aarde alles is, met de dood is alles over en voorbij. Maar de Bijbel laat duidelijk zien dat het na het leven op aarde verder gaat. Wat je nu ervaart, is pas het begin. God biedt je de eeuwige schoonheid van de hemel aan door geloof in Zijn Zoon, Jezus Christus.

De voorvreugde op de eeuwige gemeenschap met God plaatst het dagelijks leven van een christen in een helder licht en geeft het een prachtige uitgestrektheid. Want de christen weet: het beste komt nog!

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 26.12.2015

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW