2 jaar geleden

Nooit heb ik de rechtvaardige verlaten gezien

In Psalm 37 vers 25 zegt David: “Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien.”

Dit is een uitspraak die David doet als hij terugkijkt op zijn leven. Hij had veel ervaringen met zijn God. En als we het verhaal van David een beetje kennen, weten we dat hij in een aantal moeilijke situaties zat. Hij werd vervolgd door koning Saul. Hij werd vervolgd, zelfs tot op het randje van de dood, door zijn zoon Absalom. Hij leed ook veel in zijn leven vanwege zijn eigen zonden. Maar hij keerde ook steeds weer terug naar zijn God. En daarom had God een welgevallen in hem, omdat hij regelmatig en voortdurend zijn leven onderzocht in het licht van God en, wanneer dat nodig was, belijdenis deed. Ook hierin kunnen wij van hem leren.

En terugkijkend op zijn leven met zijn God, waarin hij steeds weer de bijstand, leiding en hulp van God had ervaren, doet hij deze uitspraak. Het is leerzaam als we eerder in deze Psalm lezen hoe hij op zijn God had vertrouwd en hoe hij anderen oproept om op God te vertrouwen. Zo zegt hij bijvoorbeeld in vers 3: “Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw.” Een uitnodiging om op onze Heer te vertrouwen. Maar ook om in afhankelijkheid van Hem te handelen zoals HIJ dat van ons verlangt. Dan kunnen wij de trouw van God ervaren.

Later zegt hij: “Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen” (vs 5). Er zijn situaties waarin we niets kunnen doen, waarin we eerder machteloos zijn, waarin we ons afvragen: “Wat nu?” Dan kunnen wij het eenvoudigweg bij onze Heer neerleggen, Hem onze situatie en de weg die voor ons ligt toevertrouwen, en er zeker van zijn dat Hij zal handelen. Wij zingen in een hymne: “Waar de hulp van mensen ten einde komt, machtig blijf ik in Uw handen.” Laten wij in die zin op Hem vertrouwen en er werkelijk op rekenen dat Hij alles kan!

Later zegt David: “Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem.” Soms betekent het ook wachten. Het is zeker zo dat wij in moeilijke situaties soms onmiddellijk een uitweg wensen. Maar vertrouwen toont zich vooral dan, en ik zou dit willen leren, dat zelfs als wij moeten wachten, wij niet aan onze God beginnen te twijfelen, maar erop rekenen dat Hij reeds de juiste tijd en de juiste oplossing heeft. In deze tijd mogen wij zijn trouw ervaren. Want Hij heeft verder beloofd – en David spreekt daar ook over in deze Psalm in vers 23: “De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet, hij vindt vreugde in zijn weg.”

HIJ geeft ons kracht op de weg die HIJ ons wijst. Hij is ook met ons op de weg, en wij mogen het weten: Hij kijkt met welgevallen op ons neer. Wat een bemoediging is het, dat dit woord ook vandaag nog geldt: “Ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien.” Wij mogen degenen zijn die gerechtvaardigd zijn door het geloof in het werk van de Heer Jezus, die gerechtvaardigd zijn op grond van geloof, en wij hebben de belofte dat HIJ altijd bij ons is.

Maar dan denken we ook aan de Ene, aan Christus, over wie Petrus schrijft in 1 Petrus 3 vers 18: “Want ook Christus heeft eenmaal voor [de] zonden geleden, [de] Rechtvaardige voor [de] onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.” Ja, de Enige, de volmaakt Rechtvaardige, die volmaakt rein en heilig was. HIJ droeg onze zonden in onze plaats in Zijn lichaam op het hout. En in de drie uren van duisternis, waarin Hij plaatsvervangend voor ons het oordeel van God onderging, werd HIJ, de Rechtvaardige, door God verlaten, opdat wij dat nooit zouden hoeven meemaken. Hoe ontroerd zijn onze harten als we kijken naar Hem die dit grote werk voor ons heeft gedaan en die bereid was deze moeilijke weg te gaan, zodat wij in een eeuwige gemeenschap met God konden komen en op deze aarde al weten dat Hij ons niet zal verlaten.

 

Dirk Mütze; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 22.02.2022.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW