s

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
2 jaar geleden

Spreuken 9:10

Een jonge man kwam op een zondagavond bedroefd naar huis. Waarom was hij zo ‘down’? Hij had toch net aan een vrolijk drankfeest meegedaan? Dat was het juist, wat deze zoon van gelovige Christenen bewoog. Zijn geweten zei hem, dat hij daar niet heen had moeten gaan; want hij was in het ouderlijk huis voor genoegens gewaarschuwd die de “bevrediging van vleselijke lusten” ondersteunen. Hij voelde dat zijn ouders gelijk hadden. Nu ging hij naar zijn kamer en hoopte dat...

Lees verder
16 jaar geleden

Sta stil …

“Sta, en aanmerk de wonderen van God” (Job 37:14). “Sta eens stil”, zegt Elihu tegen Job. Juist in deze weken hebben we misschien wel behoefte om eens stil te staan en ons leven wat dichterbij bekijken. Elihu voegt eraan toe: “… en let op de wonderen van God”. Deze korte overdenkingen zijn bedoeld om je daarmee te helpen. Immers alleen in het licht van het Woord van God kan “stilstaan” ons “vooruit helpen” naar de Heer Jezus toe en …...

Lees verder
15 jaar geleden

Stefanus (8)

De opening van Uw woorden geeft licht (Psalm 119 vers 130a) Les 8   Enkele praktische tips: • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – schrijf ze op in een speciaal Bijbelstudie-schrift – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. • Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat...

Lees verder
5 jaar geleden

Sterke leider gezocht?

26.04.2016 Oostenrijkers zijn nu meer geneigd dan eerst om de macht aan een leider over te dragen. Je kunt je niet voorstellen dat het precies zover komen zal – in de eindtijd! Maar dat zal een negatieve gewaarwording zijn … Enige tijd geleden maakte een enquête in Oostenrijk furore, nadat bijna een op de drie een sterke leider bleek te wensen. Blijkbaar daalt in dit land de aanvaarding van de democratie. 29% van de ondervraagden van deze representatieve enquête vindt,...

Lees verder
16 jaar geleden

Steun

U kunt dit werk het beste steunen door gebed. Dit vraag ik u dan ook: wilt u bidden voor dit werk? Natuurlijk kost dit werk ook geld. Wanneer u dit werk ook financieel wilt steunen, kan dat ook. Ook alvast daarvoor mijn hartelijke dank! Bankrekeningnummer: 30.81.24.146 m.v.v. Frisse Wateren. Voor buitenland: NL43 RABO 0308 1241 46 m.v.v. Frisse Wateren. Redactie Frisse Wateren

Lees verder
15 jaar geleden

Stille tijd – oriëntatie voor de dag

Geschikt om ook eens tijdens je vakantie in 2006 te overwegen. De wekker gaat af. Je wordt langzaam wakker. Een nieuwe dag ligt voor je. Het zal een reis als door een onbekend land zijn. Ieder woord en elke handeling, iedere gedachte zal een voetspoor op je pad achterlaten. Welke weg heb je tot aan de avond afgelegd? Hoe zal God de dagreis beoordelen? Heeft de dag op geestelijk terrein “iets gebracht”? Vele Christenen hebben het zich aangewend ’s morgens...

Lees verder
16 jaar geleden

Systeem van satan of voorwerp van de liefde van God? (2)

Mens van deze wereld tegenover de geest van deze wereld We richten ons nu weer op de schijnbare tegenspraak, die aan het begin van dit artikel met betrekking tot de verschillende betekenissen van het woord “wereld” in de Bijbel genoemd werden [zie “Systeem van satan of voorwerp van de liefde van God? (1)”, Frisse Wateren nr. 23 – vertaler].We zien dan dat we onderscheiden moeten tussen de mens van deze wereld – aan wie wij op een liefdevolle en zinvolle...

Lees verder