4 jaar geleden

Spreuken 9 vers 1-6

1. De hoogste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd,
Haar zeven pilaren uitgehakt.
2. Zij heeft Haar vee geslacht,
{vee geslacht – Letterlijk: een slachting geslacht.}
Haar wijn gemengd,
ook heeft Zij Haar tafel gereedgemaakt.
3. Zij heeft Haar dienstmeisjes uitgezonden:
Zij roept op de toppen van de hoogten van de stad.
4. Wie is er onverstandig? Laat hij hierheen afwijken.
Wie zonder verstand {zonder verstand – Letterlijk: zonder hart; zie ook vers 16} is, tegen hem zegt Zij:
5. Kom, eet van Mijn brood
en drink van de wijn die Ik gemengd heb.
6. Verlaat de onverstandige dingen en leef,
en begeef u op de weg van het inzicht.

De stem van wijsheid tegen de stem van dwaasheid

Het boek Spreuken verpersoonlijkt wijsheid als een vrouw van genade die een feest heeft bereid voor iedereen die haar huis binnengaat. Zij is een beeld van de Heer Jezus, onze bron van wijsheid (1 Kor. 1:30), terwijl Hij iedereen uitnodigt die naar Hem dorst om  tot Hem te komen en te drinken.

Maar er is een andere stem in Spreuken 9, namelijk de stem van de dwaasheid. Als we niet van tevoren zijn gewaarschuwd, kunnen we gemakkelijk gecharmeerd zijn van haar uitnodiging, want het is in eerste instantie bedrieglijk identiek aan de oproep van de wijsheid. Ook zij roept het uit: “Wie ook maar onverstandig is, laat hij van zijn weg hiernaartoe afwijken” (vs. 16). Ook zij biedt een feest aan; maar als we vragen wat dwaasheid biedt, belooft ze de zoetheid van gestolen water en onrechtvaardig verkregen brood – de tijdelijke genoegens van de zonde. Deze zijn inderdaad aantrekkelijk voor onze natuurlijke begeerten, anders zou ze ze niet aanbieden; en velen die van plan waren om de dwaasheid voorbij te laten gaan, zijn in plaats daarvan afgeweken om zichzelf te vullen met haar ondeugden (vs. 15-18). 

In plaats van onszelf te beschermen, moeten we onszelf trainen om de stem van de dwaasheid te verwachten. Zij roept om aandacht en claimt een ruimte vlak naast de wijsheid (vs. 14). Het is een geestelijke ramp om te doen alsof er geen concurrerende stemmen in onze wereld zijn. Doch we moeten grotere genoegens zoeken dan het eten van dwaasheid. Wie zou tevreden zijn met brood en water, schuldbewust in het geheim gegeten, wanneer we aan een feesttafel konden zitten voorzien van vlees en wijn? Door onze zinnen te oefenen om goed en kwaad te onderscheiden (Hebr. 5:14), ontwikkelen we geestelijke volwassenheid, wetende dat verleidingen nooit onze zielen kunnen bevredigen.

Stephen Campbell; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW