5 jaar geleden

Spreuken 9:10

Een jonge man kwam op een zondagavond bedroefd naar huis. Waarom was hij zo ‘down’? Hij had toch net aan een vrolijk drankfeest meegedaan? Dat was het juist, wat deze zoon van gelovige Christenen bewoog. Zijn geweten zei hem, dat hij daar niet heen had moeten gaan; want hij was in het ouderlijk huis voor genoegens gewaarschuwd die de “bevrediging van vleselijke lusten” ondersteunen. Hij voelde dat zijn ouders gelijk hadden.

Nu ging hij naar zijn kamer en hoopte dat zijn geest door een beetje slaap tot rust zou komen. Maar de gedachten aan de eeuwigheid drongen zich met macht aan hem op. Hij probeerde zich dit onmeetbare tijdsbestek voor te stellen, een tijd die geen einde meer heeft. Van slapen kwam nu niets meer. “Waar zal ik de eeuwigheid doorbrengen?”, vroeg hij zich af. Het antwoord op deze vraag liet zich niet meer verdringen. Hij kende van zijn jeugd af het evangelie, maar hij had het niet in zijn hart opgenomen. Schuldig, anderen de weg van het heil te laten zien, was hijzelf nog niet op deze weg. Hij merkte dat nu het uur van de persoonlijke beslissing voor God was gekomen, en hij nam die.

In deze nacht werd in het boek van het leven van het Lam een naam toegevoegd. God kon in Zijn genade aan deze ootmoedige, jongeman een bijzonder gezegende dienst toevertrouwen. Vele jaren lang had hij het voorrecht de goede boodschap van het heil dat alleen in Christus gevonden kan worden, te verkondigen. “Ik begon met achttien jaar het evangelie te verkondigen en ik heb er nooit spijt van gehad” zei hij toen hij al oud was.

Wat betekent de eeuwigheid voor jou? Misschien wilt je deze belangrijke vraag nog ontwijken? Hoor eens wat het Woord van God, de Bijbel, zegt: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op Hem” (Johannes 3:36). Neem nu de enige goede beslissing en neem de Heer Jezus Christus aan in je leven!!! Weet je niet hoe dat moet? Mail gerust.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW