6 jaar geleden

Spreuken 4 vers 18-19

“… maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. De weg van goddelozen is als de donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen zullen”.

Alhoewel hij vóór de bekering in de ellendige duisternis van onzekerheid leefde, is de gelovige nú gezegend met de “lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in [het] aangezicht van <Jezus> Christus” (2 Kor. 4:6). Dit lieflijke licht verheft het hart hoog boven de omstandigheden van de aarde en geeft een onuitsprekelijke vreugde. Nu zijn we nog in een wereld die in duisternis gehuld is. Omstandigheden om ons heen kunnen een droevig effect hebben op die vreugde, zodat we tijden van beproeving, verdriet en nood niet kunnen vermijden.

We kunnen denken dat het licht zwak is geworden, maar dat is niet zo. Integendeel, onze waarneming van het licht is zwak geworden omdat we de Heer Jezus niet voor onze ogen houden. Onze gevoelens zijn niet de maat die God erkent als Zijn duimstok. Dit licht dat Hij geeft, schijnt voortdurend en verheldert steeds meer de eenvoud van de waarheid van God en doet meer en meer naar die volledige dag verlangen. Tot die dag zal het licht blijven verhelderen. Verlangen we niet meer naar die dag dan toen we de Heer pas leerden kennen?

Wanneer we zo gezegend zijn door de positieve verklaring van de waarheid betreffende gelovigen, moet de Heer ons eraan herinneren dat er ook een negatieve kant is om ernstig te overwegen. “De weg van goddelozen is als de duisternis”. Wanneer wij in het licht wandelen, bevreemdt het ons dat de goddelozen geen inzicht hebben in wat voor ons heel eenvoudige feiten zijn. “Zij weten niet waarover zij struikelen zullen”. Wat gelovigen kennen als eenvoudige waarheid, is totaal vreemd voor ongelovigen. Zij struikelen over dingen die voor ons eenvoudig zijn, en hun struikeling brengt hen in de verschrikkelijke ondergang van de zwarte duisternis voor eeuwig. Dit is inderdaad een intriest contrast met “lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God”.

L.M. Grant, © the Lord is near

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW