6 jaar geleden

Spreuken 4 vers 25-27

“Laat je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden. Baan het spoor voor je voet, en laat al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of naar links, keer je voet af van het kwade!”

In een hardloopwedstrijd is het verstandig om je ogen op het einddoel te houden. Voor de gelovige is dit de Heer Jezus Christus aan de rechterhand van God in heerlijkheid. Hij is zowel het doel als de prijs. Alles wat Zijn plaats inneemt en onze aandacht in beslag neemt, zal onze vooruitgang sterk belemmeren. Terwijl we onze ogen op Hem gericht houden, moeten we nadenken over het pad voor onze voeten. Het veilige pad is het pad dat rechtstreeks naar Hem leidt en wij zullen genade vinden om onze wegen te ordenen.

Als we naar rechts kijken, kunnen we dingen vinden die een beroep op het verstand doen, net zoals satan Eva bedroog door te denken dat ongehoorzaamheid aan God een manier zou zijn om wijsheid te vergaren. Zulke dingen lijken gerechtvaardigd, en velen worden meegesleept door deze verleidingen naar het intellect. Laten we oppassen dat we niet in die richting gaan.

Als we naar links kijken, zien we misschien dat de vijand ons de genoegens en schatten van dit leven laat zien – dingen die acceptabel en plezierig voor ons zijn. Zeker, het kind van God zou deze verleidingen ook moeten weigeren. De meeste gelovigen beseffen dat de verleidingen aan de linkerkant gevaarlijk zijn, maar realiseren zich vaak niet de gevaren van de intellectuele verleidingen die aan de rechterhand te vinden zijn.

Een ander gevaar is de verleiding om achterom te kijken om te zien hoe dichtbij een andere mededinger kan zijn. Toen Petrus de Heer vroeg wat er met Johannes zou gebeuren, ontving hij dit antwoord: “… wat gaat het jou aan? Volg jij Mij” (Joh. 21:22). Met andere woorden, laat je ogen gericht zijn op de Heer Jezus, niet op iemand of iets anders. Met betrekking tot sommigen die met deze kwaal behept zijn, schreef de apostel Paulus: “Want wij durven ons niet rekenen tot of vergelijken met sommigen van hen die zichzelf aanbevelen; maar dezen, terwijl zij zichzelf naar zichzelf afmeten en zichzelf met zichzelf vergelijken, zijn onverstandig” (2 Kor. 10:12).

L.M. Grant, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW