9 jaar geleden

Spreuken 22 vers 28

“Verleg de aloude grensstenen niet die uw vaderen hebben geplaatst” (Spr. 22:28).

Het kan niet worden ontkend dat in de moderne tijd de slavernij is toegenomen, in het bijzonder in de spirituele sfeer. Beïnvloed door de geest van de tijd, worden mensen ontevreden met het geloof zoals onze voorvaderen het  overgeleverd hebben. De drang naar nieuwe activiteiten en kennis vult het hart van de jongere generatie. Het is belangrijk deze ontwikkeling op te merken en er waakzaam en nuchter mee om te gaan. Wat we nodig hebben voor het smalle pad van het geloof, het Woord van God vast te houden, is niet een vertaling van de Bijbel die up-to-date is of moderne liederen enzovoorts, maar harten die door de Heilige Geest vernieuwd zijn. Het zuurdeeg van de Farizeeërs en Sadduceeërs is overal verspreid. De Schrift wordt niet genomen zoals het er staat, en onbetrouwbare leiders voegen er onbeschaamd aan toe en halen er uit. Dit deden onze vaderen niet omdat zij wisten dat zij gehoorzaamheid aan het geïnspireerde Woord uit het Oude- en Nieuwe Testament verschuldigd waren. Zij hielden daar compromisloos aan vast.

De weg die kinderen van God her- en derwaarts gaan naar verschillende religieuze organisaties is een duidelijk teken van de tijd. Dit verduistert alleen maar een helder inzicht in het Woord van God; in vele gevallen leidt het tot fanatisme. Was het veld van Boaz niet duidelijk afgebakend (verg. Ruth 2:3)? We zijn ervan overtuigd dat de “aloude grensstenen” absoluut duidelijk waren. Hoe anders kon Ruth hebben voldaan aan Boaz ‘advies’: “ga niet op een andere akker rapen” (Ruth 2:8)? Laten we in deze laatste dagen letten op de grensstenen die God voor ons in Zijn Woord geplaatst heeft, en tot voorbeeld houden “de gezonde woorden” en bewaren “het goede toevertrouwde pand door de Heilige Geest die in ons woont” (verg. 2 Tim. 1:13,14).

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW