d

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
5 jaar geleden

Deuteronomium 2 vers 3

“U bent lang genoeg om dit bergland heen getrokken. Keer u om naar het noorden”. Het Woord van de Heer bepaalde alles. Het bepaalde hoe lang de mensen op een bepaalde plaats moesten blijven, en het gaf met dezelfde duidelijkheid aan wanneer ze hun volgende stap moesten doen. Voor hen was het niet nodig om hun bewegingen te plannen of in te delen. Het was het terrein en het recht van de Heer om alles voor hen te regelen. Het...

Lees verder
2 jaar geleden

Deuteronomium 2 vers 3

“U bent lang genoeg om dit bergland heen getrokken. Keer u om naar het noorden.” Het Woord van de Heer bepaalde alles. Het bepaalde hoe lang het volk op een bepaalde plaats moest blijven, en het gaf met even grote duidelijkheid aan waarheen zij hun schreden vervolgens moesten richten. Er was geen noodzaak voor hen om hun bewegingen te plannen of te regelen. Het was het domein en voorrecht van de HEERE om alles voor hen te regelen; het was...

Lees verder
2 jaar geleden

Deuteronomium 30 vers 19

“… het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft.” Laten we ons het volgende voorstellen: Een drukke manager arriveert pas op het laatste moment op het vliegveld. Hij haast zich door de incheckhal, door de controle naar het vliegtuig. Net op tijd! Het vliegtuig taxiet naar de startbaan en stijgt op. “En waar zou u heen willen?” vraagt zijn buurman vriendelijk. “Ik heb een belangrijke zakenafspraak in...

Lees verder
17 jaar geleden

Deuteronomium 33:27

Deze geweldige belofte van God aan Zijn volk Israël mogen we ook op ons toepassen. Een woning is de plaats waar we thuis zijn. Daar voelen we ons prettig, daar zijn we geborgen. Ook al stormt het buiten of komt er een onweer op, binnenshuis nemen we deze dingen maar indirect waar. Zo is het ook in het geestelijk leven. In de wereld is er veel wat ons zorgen bereidt. Leed en nood zijn ook het deel van de kinderen...

Lees verder
8 maanden geleden

Deuteronomium 4 vers 7

“Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de HEERE, onze God, bij ons is, altijd als wij tot Hem roepen?” Genieten van de nabijheid van God Deze geweldige zegen ging gepaard met een grote verantwoordelijkheid. Daarom werd Israël opgedragen naar de inzettingen en verordeningen te luisteren, ze te doen, opdat zij zouden leven en het land zouden binnengaan en bezitten. Zij mochten niets aan het woord toevoegen of ervan afnemen, opdat zij het in...

Lees verder
2 jaar geleden

Deuteronomium 8 vers 2

“Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.” Wat is er in het hart? Het is niet dat God moest weten wat er in hun hart was – Hij wist het heel goed –...

Lees verder
4 jaar geleden

Diagnose: kanker

Je had het nooit verwacht. In ieder geval niet nu. Maar vandaag is het gebeurd. Jou of je broer, je zus. Of je vriendin, je vriend. Misschien je ouders. Of zelfs je echtgenoot. En wat nu? Voor bijna alle mensen is het een regelrechte schok. Als het anders was zou het onnatuurlijk zijn. Bij een bezoek van een arts is het “gebeurd” – nu heb je het zwart op wit. Misschien moest het lichaam onderzocht worden, natuurlijk alleen als voorzorgsmaatregel:...

Lees verder
18 jaar geleden

Die Ideale Vrou

Die vrou wat in die Spreuke geskrijve word is inwendig mooi, nie kunstmatig nie. Haar skoonheid kom van binne, en is nie opgeplak nie. Die is die openbaring van haar gees, nie die werk van die apteker nie. Liefde is op haar lippe, nie verf nie. Haar mond ken die waarheid, nie tabak nie. Sy is meer bekommerd oor die diepte van haar gees dan die hoogte van haar hakke. Sy besit waardigheid sonder styfheid. Sy besit dit en nog...

Lees verder
5 maanden geleden

Discipelen maken vandaag

12 april 2023 Handelingen 14 vers 21-22: 21. En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystre, Ikonium en Antiochië, 22. en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. Het woord “discipel” wordt nooit verder gebruikt dan het boek Handelingen! In de brieven zien we de volgelingen...

Lees verder
2 jaar geleden

Dit huis (4) – Haggaï 2 vers 4

Dit huis   De HEER zegt tot het overblijfsel door de profeet Haggai: “Wie is er onder u overgebleven, die dit huis gezien heeft in zijn eerste heerlijkheid? En hoe ziet u het nu? Is het als niets in uw ogen?” (Haggaï 2:4). Er waren nog enkelen die de tempel van Salomo hadden gekend, die veel heerlijker en groter was dan de tempel die herbouwd was na de terugkeer uit de gevangenschap. Zij die de vroegere heerlijkheid hadden gekend en...

Lees verder