7 maanden geleden

De vrucht van de Geest (1) – Liefde

Galaten 5 vers 22 en 23:
“Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

De Heer Jezus zei eens, dat we bedoeld zijn om vrucht te dragen. Ons doel in het leven zou dus moeten zijn om blijvende vruchten voort te brengen die zo kostbaar zijn voor God.

Uiteindelijk betekent vrucht het weerspiegelen van de kwaliteiten van de Heer Jezus. Als Hij in ons gezien wordt, wordt God verheerlijkt.

In deze serie willen we nadenken over de individuele vruchten die de Heilige Geest in ons leven wil bewerken. En omdat onze Heer altijd het volmaakte voorbeeld is (verg. Matth. 11:29; Joh. 13:15; 1 Petr. 2:21), kijken we daarbij direct naar voorvallen uit Zijn leven waarin deze eigenschappen zichtbaar worden.

“De vrucht van de Geest is: liefde …”

 

Dit gaat niet over eros (de hartstochtelijke liefde tussen man en vrouw) en ook niet over phileo (de vriendschappelijke liefde), maar over agapè, dat zelfs liefheeft als er niets lieflijks in de ander is. Het is onpartijdig, verlangt geen dank. Ze offert zichzelf op zonder naar de kosten te vragen. Hierin is ze absoluut onzelfzuchtig en respecteert ze de behoeften van anderen meer dan die van zichzelf. Liefde neemt de banaan met de donkere vlek, zodat de mooie beschikbaar is voor de persoon naast me. Liefde leegt de volle vuilnisbak, haalt een nieuwe rol toiletpapier uit de kelder, rijdt graag een omweg om de zuster thuis te brengen.

Met deze liefde moeten we onze medebroeders en -zusters onvoorwaardelijk liefhebben, en met zo’n mate, dat ongelovigen ons daardoor als christenen herkennen (Joh. 13:35). Overigens is deze liefde geen optie, maar een verplichting (Rom. 13:8; 1 Joh. 3:16) – het “normale” voor een kind van God.

Maar het gaat verder: ware liefde is zelfs in staat om je vijanden lief te hebben, degenen die je haten (Luk. 6:27).

Voorbeelden van liefde uit het leven van de Heer waar we van kunnen leren:

  • De Heer had de rijke jongeling lief, hoewel Hij heel goed wist dat zijn geld en luxe belangrijker voor hem waren (Mark. 10:21).
  • De Heer hield zo oprecht van Lazarus, dat Zijn diepe gevoelens zichtbaar werden door Zijn tranen (Joh. 11:35,36).
  • De Heer had contact met ongeliefde “tollenaars en zondaars” om hen te bereiken. Anderen noemden hem daarom “gulzigaard en  wijndrinker” (Matth. 11:19).
  • De Heer sprak Judas aan als “vriend” hoewel hij hem net voor een belachelijk bedrag aan de vijanden had verraden (Matth.26:50).
  • De Heer had zoveel liefde voor de verlorenen dat Hij innerlijk over hen bewogen was (Matth. 9:36).
  • De Heer bad voor hen die Hem zojuist op de meest brute manier hadden gekruisigd (Luk. 23:34).

 

© www.bibelstudium.de;  Alexander Schneider

Online in het Duits sinds 04.10.2023.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW