1 jaar geleden

De vrees voor de Heer

Jeremia 9 vers 23:
23. Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom.
24. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE.

Jeremia leefde in een tijd die erg lijkt op de onze: goddeloosheid was wijdverbreid, valse godsdienst was overal, oneerlijkheid, morele verdorvenheid en verwerping van het Woord van God waren overduidelijk.

De kern van het probleem wordt ons geschetst in hoofdstuk 9. De openingsverzen geven geen mooi beeld. Hij zegt daar over het volk: overspelers, trouwelozen, leugenachtige tongen en geen verlangen naar de waarheid (vs. 2-3).

Maar het echte probleem wordt genoemd aan het eind van vers 3: “Mij kennen ze niet”; en opnieuw in vers 6: “weigeren zij Mij te kennen!” In onze huidige wereld is het niet anders! De mensen in de tijd van Jeremia en in onze tijd willen de Heer helemaal buiten hun leven laten.

We zien wat deze wereld nastreeft en verheerlijkt. In vers 23 zien we, dat de wereld op jacht is naar menselijke wijsheid, menselijke macht of kracht en menselijke rijkdom. Dit is het werelds idee van succes, maar wat we hier echt zien zijn wegen om je leven te verkwanselen!

Er ontbreekt echter iets, en dat zien we in het woordje “maar” aan het begin van vers 24. Dit staat in contrast met het systeem van de wereld waarin wij leven.

Waar komen ware wijsheid en kracht vandaan? Wat zijn de ware rijkdommen waar we in dit leven naar moeten streven?

Spreuken 1 vers 7 vertelt ons: “De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.” Deze houding ontbreekt in de wereld waarin wij leven, maar moge die vandaag in ieder van ons gevonden worden als wij Hem zoeken te kennen, te begrijpen en na te streven!

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW