7 maanden geleden

De vrucht van de Geest (2) – Blijdschap

Galaten 5 vers 22 en 23:
“Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

“De vrucht van de Geest is: … blijdschap.”

 

Christenen moeten niet rondlopen als drie dagen regenweer. Slecht gehumeurd, prikkelbaar, nors en humeurig zijn past niet bij de verlosten. Hun blijdschap is niet het gevolg van gunstige omstandigheden, maar vindt zijn oorsprong in de Heer en Zijn beloften. Als gelovigen zijn we het sterkst als we ons oprecht in de Heer verblijden (Neh. 8:10).

Gelovigen kunnen zich verblijden, zelfs als ze beroofd worden (Hebr. 10:34), in de gevangenis zitten (Fil. 2:17), lijden voor Christus (Hand 5:41). Ze dienen de Heer met blijdschap, niet uit dwang (Ps. 100:2); ze verblijden zich als het andere gelovigen goed gaat (Fil. 2:2); ze kunnen met Paulus uitroepen ondanks droevige omstandigheden: “Als bedroefd, maar altijd blij” (2 Kor. 6:10).

Christenen kunnen zo’n vreugde uitstralen, dat ongelovigen eenvoudigweg tot nadenken moeten komen. Deze vreugde kan een constante worden in het leven.

Voorbeelden van blijdschap uit het leven van de Heer, waar we van kunnen leren:

  • Het gaf de Heer vreugde om de wil van God te doen (Ps. 40:9).
  • De Heer keek ernaar uit om weer in gemeenschap met Zijn Vader te zijn (Hebr. 12,2).
  • De Heer verblijdde zich toen een verloren schaap werd gevonden (Matth. 18:13).
  • De Heer had diepe blijdschap, omdat Hij leefde in afhankelijkheid van Zijn Vader (Ps. 16:8,9).
  • De Heer was, ondanks Zijn moeilijke leven en altijd met het werk van Golgotha voor Zijn ogen, voortdurend vervuld van blijdschap (Joh. 15:11; 17:13).

 

© www.bibelstudium.de;  Alexander Schneider

Online in het Duits sinds 06.10.2023.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW