1 jaar geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (4)

“… en allen zou verlossen die uit vrees voor [de] dood hun leven door aan slavernij onderworpen waren” (Hebr. 2:15).

Ontvoerd en meegenomen uit Afrika, in zware ijzeren kettingen gezet, per schip naar de VS gebracht, te koop aangeboden aan brutale mannen met zwepen, met geweld gedwongen te werken. Een dergelijk leven werd ooit geleid door miljoenen slaven totdat de slavernij in de VS in 1865 werd afgeschaft. Maar zelfs vandaag de dag leven naar schatting meer dan 20 miljoen mensen nog steeds onder slaafachtige omstandigheden.

Maar de Bijbel zegt, dat alle mensen die zonder Jezus Christus leven slaven zijn – “slaven van de zonde” (Rom. 6:20). Dit betekent, dat zij worden beheerst door een macht die zij niet kunnen weerstaan. Het totale gebrek aan weerstand dat bij drugs- en alcoholverslaafden kan worden waargenomen, is in feite, in principe, de situatie van ieder mens zonder God. De vermeende vrijheid van de mens is één van Satans grootste leugens. Uit zichzelf kan niemand uit de slavernij van de zonde komen.

Maar de genade van God wil bevrijding schenken. Het bijbelvers spreekt over Jezus Christus die deze verslaafde mensen wil bevrijden door Zijn dood. Reeds enkele eeuwen voor Zijn geboorte werd Hij aangekondigd als iemand wie “hen die gebonden zaten opening van de gevangenis” wil brengen (Jes. 61:1). Het geloof in de Heer Jezus verbreekt de ketenen die de mens zozeer in slavernij hadden gebracht onder de zonde en de macht van Satan (Kol. 1:13,14). Veel mensen verlangen tegenwoordig naar vrijheid, maar zij hebben het gevoel dat gok-, alcohol-, drugs-, internet- en immorele verslavingen, evenals de verslaving van het zondigen, hen gevangen houden. Alleen de Heer Jezus kan ware vrijheid geven: “Als dan de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn” (Joh. 8:36). Bent u al vrij?

 

Alexander Schneider; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 06.04.2022.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW