1 jaar geleden

Tegenstellingen – eens en nu (20)

“God-haters” (Rom. 1:30).
“Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken1 ten goede” (Rom. 8:28).

God haten & God liefhebben

De uitdrukking “God-haters” sluit zich aan bij een lange lijst: boosheid, hebzucht, slechtheid, vol afgunst, moord, twist, list, kwaadaardigheid; kwaadsprekers, lasteraars, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, uitvinders van boze dingen, [de] ouders ongehoorzaam, onverstandig, trouweloos, liefdeloos, onbarmhartig (zie Rom. 1:29-32). Ieder mens zal zich in sommige van deze eigenschappen vinden. Maar dan spreekt Paulus het oordeel van God uit: Al deze mensen haten God! Zonde is ongehoorzaamheid aan en opstand tegen God. Elke zonde bevat als het ware de boodschap aan God, dat men zich door Hem niets wil laten zeggen. Ook al zouden velen van zichzelf niet beweren, God te haten, dan nog openbaren hun zonden precies deze houding van het hart. Mensen zonder God kunnen niet anders.

Maar plotseling spreekt de Bijbel over hen die God liefhebben. Hoe is dit mogelijk? Romeinen 5 vers 5 zegt, dat God Zijn liefde heeft uitgestort in de harten van de gelovigen. Dit betekent, dat zij nu de liefde van God kunnen begrijpen en ervaren. Omdat zij door bekering zijn omgevormd tot nieuwe mensen, zijn zij nu in staat God lief te hebben. De vrees om door Hem veroordeeld te worden is geheel weggenomen door de dood van de Heer Jezus. Van nu af aan boezemt God als  Rechter hun niet langer angst meer in, maar is Hij hun liefhebbende en zorgzame Vader.

Gelovigen hebben dus niet alleen het vermogen gekregen om God in de eerste plaats lief te hebben. Nee, vanaf nu willen ze dat ook. Terwijl mensen zonder God geen enkele reden hebben om Hem lief te hebben, is het voor een gelovige eigenlijk iets volkomen vanzelfsprekends. Hij heeft immers zojuist de grote liefde van God Zelf ervaren, die hem gered heeft door de dood van de Heer Jezus. Wat zou een passender antwoord zijn dan God ook lief te hebben?

 

NOOT:
1. A.l. ‘God alle dingen doet meewerken.’

 

Alexander Schneider; www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 08.05.2022.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW