2 jaar geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (3)

“Maar als u dit niet zo doet, zie, dan hebt u tegen de HEERE gezondigd; weet dan dat uw zonde u zal vinden!” (Num. 32:23).

“… Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken” (Jer. 31:34).

De achtervolgende zonde en de vergeten zonde

Veel wordt vandaag onder het tapijt geveegd. Enige tijd geleden liepen er in de VS onderzoeken naar de mogelijke duistere praktijken van de president (geschreven 2022). Is hij schuldig? En waar is het bewijs? Niemand weet iets. Tegelijkertijd leest men over processen wegens misdaden die zijn begaan door voormalige nazi’s, maar inmiddels al meer dan 70 jaar geleden. En tot op de dag van vandaag blijven duizenden andere misdaden onopgelost.

Maar niet bij God. De zonden die mensen begaan, kunnen hier op aarde worden verdoezeld, vergeten of verzwegen. Maar ons vers van de dag zegt, dat ze de mensen zullen achtervolgen. De zonden zullen op hun hielen blijven zitten en op een gegeven moment – op zijn laatst in de rechtszaal van God (Openb. 20:12) – zullen ze aan het licht komen. In deze rechtszaal is er geen tapijt waar iets onder kan worden geveegd. De zonden zullen onvermijdelijk ter beschuldiging naar voren worden gebracht.

Maar hoe zit het met de mensen die hun zonden belijden aan Jezus Christus? God belooft in het tweede vers, dat Hij nooit meer aan ze zal denken! Op andere plaatsen zegt Hij, dat Hij hun zonden van hen zal wegnemen, zo ver als het oosten is van het westen (Ps. 103:12), en dat Hij ze zal werpen in de diepten van de zee (Mich. 7:19). Als wij oprecht onze zonden met God in orde brengen, zullen zij allen vergeven en vergeten worden. Geen zonde zal weer naar boven komen. Dit bewustzijn brengt echte vrede!

 

Alexander Schneider; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 04.04.2022.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW