2 jaar geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (6)

Handelingen 17 vers 23:
“Want toen ik [de stad] doorging en uw voorwerpen van verering bekeek, vond ik ook een altaar waarop een opschrift stond: Aan een onbekende God.”

Johannes 10 vers 14:
“en Ik ken de Mijne en de mijne kennen Mij …”

Onbekende God & bekende God

In het vorige artikel zagen we, dat God ongelovigen niet kent, maar een relatie heeft met gelovigen. Vandaag gaat het over iets soortgelijks: of we Hem kennen of niet.

Paulus had juist een altaar voor “de onbekende God” gevonden onder de afgodendienaars in Athene. En inderdaad: veel mensen zijn vandaag oprecht op zoek naar God! Maar zij weten niet waar en hoe zij tot hem kunnen komen. Alleen al onder de Hindoes zijn er meer dan 330 miljoen verschillende goden. Samen met alle andere religies is dit een bijna ongelooflijk aantal. Maar wie is God werkelijk? Hoe is God werkelijk? Hoe kan men tot deze God komen? En wie kan werkelijk betrouwbare informatie geven? Zonder de Bijbel tast iedereen in het duister. Maar als hij dit boek opent, zal hij de ware God leren kennen. Hij zal ontdekken dat God heilig en liefdevol is – en dat Hij iedereen aanvaardt die zijn zondeschuld met Hem in orde brengt.

Dan wordt de “onbekende” God een “bekende” God. De Heer Jezus Zelf zegt dat Zijn schapen (daarmee bedoelt Hij degenen die Hem volgen) Hem persoonlijk kennen. Zij hebben een levende verbinding met Hem. Zij kunnen met Hem spreken in gebed, naar Hem luisteren als zij de Bijbel lezen. Het christendom is geen godsdienst om een verre God tevreden te stellen – het is een levende verbinding met de Heer Jezus.

Als je God werkelijk wilt leren kennen, moet je over het leven van de Heer Jezus lezen. Daarin heeft God zich aan het volk geopenbaard. Kent u God al?

 

Alexander Schneider; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 10.04.2022.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW