9 jaar geleden

Comeback van het Romeinse Rijk

Bijbelgedeelten: Daniël 2; Daniël 7; Openbaring 13; Openbaring 17

In Daniël 2 en 7 vinden wij de beschrijving van een vierdelig standbeeld en de weergave van vier dieren. Dit wijst in beeld op de vier wereldrijken, die de “tijden der volken” (waarin Israël nog als natie bestond) het stempel gaven. Het is het Babylonische rijk (hoofd van goud; een leeuw met adelaarsvleugels); het Medo-Perzische Rijk (borst en armen van zilver; vraatzuchtige beer); het Griekse wereldrijk (buik en dijen van brons; luipaard met vleugels) en het Romeinse wereldrijk (de benen van ijzer alsook de voeten van ijzer en leem; een verschrikkelijk zeer te vrezen beest dat bovendien tien horens had).

Als het oordeel van God komt en het beeld door een steen aan de voeten getroffen en verbrijzeld wordt (in Dan. 2:34), dan zal God Zijn koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet wordt vernietigd (Dan. 2:34). En als God het oordeel over het vierde, verschrikkelijke dier brengen en doden zal (Dan. 7:11), dan zal het eeuwig koninkrijk komen waarin de heiligen regeren zullen (Dan. 7:27).

Het is dus duidelijk: Het Romeinse Rijk zal bestaan wanneer de Heer Jezus komen zal om Zijn Koninkrijk van Vrede1 op te richten. Het is echter ook duidelijk dat het Romeinse Rijk ondergegaan is: het westelijke deel in de 5e eeuw door de Duitsers en het oostelijke deel in 1453 door de Turken. Bijgevolg moet het Romeinse Rijk weer opkomen. En de Schrift zegt heel duidelijk: “Het beest dat u gezien hebt [het beest had tien hoornen] was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan” (Openb. 17:8). Het beest krijgt zijn macht en gezag van de draak (Openb. 13:2) en zal – onder leiding van de duivelse heerser van het koninkrijk, die met het Rijk zelf geïdentificeerd wordt –  een 42 maanden durend schrikbewind uitoefenen.

Maar daarover zal het nu niet verder gaan; ik wilde alleen maar laten zien, dat het Romeinse Rijk weer terugkomen zal. En zien we niet duidelijk vandaag hoe Europa zich meer en meer samen verbindt2? Dit is weliswaar niet de vervulling van de profetie, maar er lijken toch bepaalde voorboden herkenbaar te zijn. De tijd is nabij!

Het is ook opmerkelijk, dat het idee van een Romeins Rijk in het westen nooit is verdwenen en tot op vandaag voortleeft. De Europese visionair Emile Lousse zei in de jaren 50: “De Europese eenheid hoeven we niet te scheppen, maar moeten we alleen maar herstellen”. Al bij de eden van de Duitse keizer werd verwezen naar het Romeinse Rijk. Toen Karel de Grote door de paus in Rome werd gekroond, voerde hij onder andere de titel “heerser over het Romeinse Rijk”. Denk ook aan de term “Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie”. Bovendien was het Romeinse recht zeer belangrijk voor Europa. En Napoleon Bonaparte zou aan grootheidswaanzin geleden hebben, terwijl Hitler Karel de Grote bewonderde en zich verheugde over Mussolini, die het Romeinse Rijk weer wilde laten herleven. In 1946 sprak Churchill in Zürich ervan, dat Europa zou opstaan.

En op 25 maart 1957 werden door België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland in Rome het Verdrag van Rome ondertekend. Zo werd de EEG en Euratom opgericht – twee belangrijke elementen van de latere Europese Gemeenschap. In 2004 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van een Europese grondwet ondertekend, maar die dan niet in werking trad. Binnenkort zal in ieder geval de oude droom van het Romeinse Rijk uitkomen … maar het zal wel een vreselijke nachtmerrie zijn!

VOETNOTEN:
1. Ook Israël zal dan bestaan. Toen Christus hier de eerste keer was, speelden het Romeinse Rijk en Israël met betrekking tot Christus een belangrijke rol. Dit zal niet anders zijn wanneer Hij de tweede keer komt. En is het niet opmerkelijk dat in 1948 de staat Israël werd opgericht en in 1951 “de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal”?
2. Het is duidelijk dat Europa en de EU niet met de grenzen van het Romeinse Rijk, zelfs niet in zijn grootste omvang, overeenstemmen. Alleen daarom al moet voorzichtigheid bij alle beraadslagingen worden betracht.

Gerrid Setzer, © Bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW