18 jaar geleden

Levensstijl: Hem welbehaaglijk zijn!

Hem welbehaaglijk zijn

“Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, het zij uitwonend, Hem welbehaaglijk te zijn” (2 Korinthe 5:9).

Om een persoon welbehaaglijk te zijn, moet je hem kennen. Zo is het ook met je Heer. Je kunt Hem niet vertrouwelijk en goed kennen wanneer je niet veel tijd aan Hem besteed. Je moet Hem toegewijd leven en niet voor jezelf. Wanneer Hij voor je stierf opdat jij zou leven, dan moet het leven dat jij leeft toegewijd zijn aan Hem en voor Hem zijn.

Ik heb het nu niet zozeer over je dienst, hoewel Hij jouw dienst waardeert. Het is een vreugde voor de Heer wanneer een jonge broeder opstaat en vanuit een vol hart vertelt welk een dierbare Redder hij heeft gevonden, en wanneer een jonge zuster enkele kinderen om haar heen verzamelt om hen van Hem te vertellen. Maar het moet voortvloeien uit de kennis van Hem zodat het waardevol in Zijn ogen kan zijn.

Toen Hij Zijn twaalf apostelen uitkoos, was dat in de eerste plaats niet om hen uit te zenden om te prediken maar dat zij met Hem zouden zijn; het prediken volgde daarna. We zijn welbehagelijk voor Hem wanneer we boven al het andere verlangen naar gemeenschap met Hem, want Zijn liefde is beter voor ons dan de wijn. Johannes was welbehagelijk voor Hem toen hij zijn hoofd dicht bij Zijn borst bracht (zie Johannes 13:25; 21:20). Toen was hij nog geen oude grijs-harige broeder toen hij dat deed. Hij was de jongste van de discipelen, voorzover wij dat kunnen nagaan, niet meer dan 20 jaar oud. In een tijd van moeite vond hij zijn troost aan Zijn borst waarin het tederste hart van het heelal slaat; en toen de grote test kwam en al de oudere broeders vluchtten, stond deze jongeling van 20 jaar met enkele vrouwen bij het kruis van Jezus. Toen kon Zijn Heer hem Zijn moeder toevertrouwen, een zeer kostbare nalatenschap.

Leg je hoofd aan Zijn borst en wanneer je dat doet zul je je leven Hem toewijden; je zult Zijn vriend zijn en Hij kan je vertrouwen; en wanneer dan de test komt, zul je van Hem getuigen en je dienst zal Hem welbehagelijk zijn.

J.T. Mawson

Uit: Toward the Mark

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW