14 jaar geleden

Zelfbevrediging – is er een uitweg?

Beste Martin,

Helaas heb ik een groot probleem met de zelfbevrediging. Ik heb ook al vaak met mijn ouders over dit probleem gesproken, maar ik red het helaas niet om ermee op te houden. Daarom wilde ik jou vragen, of je mij niet ook nog een paar raadgevingen geven kan. Ik zou je zeer dankbaar zijn. Heel veel dank, XY.

Beste XY,

Heel hartelijk dank, dat je jouw probleem zo openlijk aangesneden en om hulp gevraagd hebt. Fijn dat je ook met jouw ouders daarover spreken kunt – zij zullen jouw zeker met goede raadgevingen en ook in gebed begeleiden.

Bij alle overwegingen mogen we op de Heer Jezus steunen en vast op Hem vertrouwen. Hij heeft gezegd: “Zonder Mij kun je helemaal niets doen”, en ook: “… hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen (Johannes 15:5; 16:33). We zijn “meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad” (Romeinen 8:37).

Wanneer ik nu enkele overwegingen doorgeef, zo zal dit in het bewustzijn moeten gebeuren, dat ik precies zo de bewaring van de Heer nodig heb als jij – niemand is immuun tegen verzoekingen.

Zelfbevrediging is zonde

Seksualiteit is een geschenk van God, waarvan de uitoefening ervan Hij uitsluitend voor het huwelijk beoogd heeft. Daar beelden – wanneer het goed staat met de echtgenoot – man en vrouw een eenheid van geest, ziel en lichaam uit en mogen dan de geslachtelijke gemeenschap in juist deze totale eenheid genieten (verg. Genesis 2:24; 1 Korinthe 7:5). Daarentegen is iedere seksuele handeling daarbuiten en daarmee ook voor het huwelijk tegen Gods Woord; daar wordt zij met de uitdrukking hoererij of echtbreuk benoemd. Ook seksuele uitspattingen (Galaten 5:19; Romeinen 13:13-14) en het praktiseren van homoseksualiteit (1 Korinthe 6:9) zijn ondubbelzinnig zonden. Zonder de zelfbevrediging met deze zonde op één lijn te willen stellen, is zij toch als zo’n uitspatting te zien, omdat de geslachtsdrift gestimuleerd en eenzijdig tot “eigenbelang” misbruikt wordt. God echter wil graag, dat de seksualiteit alleen samen met de echtgenote genoten wordt, wanneer God ons die geeft. Jij hebt over dit feit immers wel duidelijkheid, maar er zijn helaas ook onder christenen zo vele stemmen, die zelfbevrediging als iets normaals voorstellen, dat wij ons steeds weer opnieuw op Gods Woord moeten bezinnen.

Geslachtsrijpheid is geen zonde

In het begin van de pubertijd wordt elk mens geslachtsrijp, met het gevolg dat bij jonge mannen rregelmatig zaad geproduceerd wordt. In de loop van dit biologisch proces volgt in bepaalde tussenruimten in de zin van een regulering een meestal nachtelijke zaadlozing – in de slaap en zonder eigen toedoen. Dat is een volkomen normaal proces en geenszins zonde (tenzij dan dat men zich dagelijks door onreine beelden/films prikkelen laat en daardoor onreine dromen/geachten heeft – dat moet direct aan de Heer beleden worden). Ook dit feit moet voor je duidelijk zijn, maar ik schrijf het toch zekerheidshalve ook op, dat menigeen ook dit als zonde beschouwd hebben en daarom in grote nood gekomen zijn. Bovendien: de meeste van jouw ongelovige leeftijdsgenoten kennen dit fenomeen vaak nauwelijks nog, omdat zij gewoonlijk zelfbevrediging praktiseren. Laat je door hen niet irriteren, maar dank je Schepper, dat Hij ook deze zaak wonderbaar gevormd heeft.

Zelfbevrediging – onwetendheid bewaren

Wanneer Gods Woord ons oproept: “Ontvlucht de hoererij!” (1 Korinthe 6:18), dan wordt daarmee duidelijk, dat wij alles vermeiden moeten wat ons tot seksuele zonden verleiden kan. Daarbij geldt – voor het huwelijk – ook heel makkelijk en begrijpelijk: “Wat ik niet weet, maakt mij niet vurig”. Wanneer iemand nog niets over de praktijk van de zelfbevrediging gehoord heeft, moet hij blij zijn en alles in het werk stellen om deze onwetendheid te behouden. Helaas is het vandaag – al heel bepaald door het schoolonderwijs – zeker slechts zelden het geval. Maar ook dan moet men alles doen, om geen verdere informatie te verkrijgen: struinen op het internet, video’s, foto’s, teksten, onreine gesprekken met leeftijdsgenoten – om dat alles geldt het een wijde boog te maken. Het is een goede hulp het kwade te vermijden (1 Thessalonika 5:22) en zich bewust met het goede bezig te houden (Filippi 4:8).

Zelfbevrediging – voorkomen

Het zal zeker met jou ook zo gaan als met de meeste (jonge) mannen (en bij vrouwen is het niet anders): men weet genoeg om tot de daad te komen. Maar wat is daartegen te doen? Dat is de vraag: Hoe ontstaat eigenlijk het verlangen naar zelfbevrediging ? Er zijn oorzaken, waarmee men op zich niets of weinig kan: Men heeft toevallig ergens op reis vrouwen/meisjes (voor meisjes: mannen/jongens), foto’s, filmfragmenten gezien of is op onreine teksten gestoten. Bovendien kunnen er in het persoonlijke leven fasen van ontevredenheid, teleurstelling of verveling zijn, die een leegte laten ontstaan, die de duivel graag opvullen wil. En ‘s avonds begint dat wat gezien is dan weer levendig te worden, er komen gevoelens omhoog, die gemakkelijk in de daad van zelfbevrediging uitmonden. Mijn raad: ten eerste: maak uit het “toeval” geen gezochte toeval; leer je af te wenden, of, wanneer je dat niet kunt (het “aantrekkelijke” meisje naast je in de klaslokaal), concentreer je op andere dingen. Ten tweede: wanneer er toch gedachten bij je omhoog golven, vraag de Heer Jezus je daarvan vrij te maken. En doe er ook iets voor: lees een goed boek, zoek gezelschap in de familie en met goede, vastberaden vrienden, doe aan sport of doe iets met je handen bijvoorbeeld muzikaal.

Zelfbevrediging – beschermen tegen viezigheid

Helaas gelukt het de duivel soms ons in de val te lokken en ons tot aktieve zonde te verleiden. Wanneer iemand zich bijvoorbeeld regelmatig op het internet naar vuile sites of video’s doorklikt of onreine tijdschriften zoals Bravo {een bekend Duits jeugdblad} of pornobladen doorleest, hoeft men zich over de gevolgen niet te verwonderen. Dan begint de driftbom te tikken, de driften beginnen over het verstand de heerschappij over te nemen – uiteindelijk wordt zo iemand “als een os naar de slachtbank” (Spreuken 7:22) geleid en kan de aanvullende zonde van zelfbevrediging praktisch niet meer vermijden. Ik weet niet of jij daar last van hebt, maar ik zou je daartoe graag enkele raadgevingen geven. Ten eerste: Maak direct een eind aan zulke praktijken; bedenk geen denkbeeldige pseudo-uitvluchten (“eens kijken, hoe erg het in de wereld is”) om verder te kijken. Vraag de Heer Jezus om de wil en om de kracht (Filippi 2:13), alleen de werkelijke belangrijke of nuttige sites op het internet op te zoeken, vuile bladen of films uit de weg te gaan. Ten tweede: Zoek iets beters voor je vrije tijd, bijvoorbeeld goede email-uitwisseling met vrienden, zuivere spelletjes, activiteiten met familie en medegelovigen. Bijzonder waardevol: Actief bijbellezen, bijvoorbeeld met een bijbelcursus – dat vraagt naar, hunkert naar en brengt op betere, ja de beste gedachten.

Zelfbevrediging – kracht om te weerstaan

Nog een aanwijzing: Misschien is het niet gelukt met de bescherming tegen vuilheid, of tegen allerlei “toevalsbeelden” in je hoofd. Nu lig je op bed of zit in je kamer en voelt, hoe je gevoelens je weer overmannen willen. Dan geldt: Geen verkeerde beweging! Bid bewust en intensief! Smeek om kracht, niet toelaten. “Dank U, Heer Jezus, dat ik nu niet zondigen hoef. U wilt mij de kracht van de Geest daartoe geven. Alstublieft, doe het ook nu”. Vaak is na korte tijd de sterkste opwelling voorbij. Je binnenste wordt rustiger. Geef het nogmaals over aan de Heer. Je kunt in rust gaan slapen. Misschien komen bijzonder erge beelden of teksten steeds weer omhoog: direct van onderwerp wisselen! Gedachten op andere dingen brengen; bidden. Je hoeft echt niet iedere keer, wanneer een slechte gedachte omhoog komt, een belijdenis van deze gedachten in gebed tot God uit te spreken. Want daardoor zul je je steeds weer opnieuw met de concrete zaak bezighouden. Vraag de Heer eenvoudig: “Geef mij andere, betere gedachten!”

We willen onszelf niets wijsmaken: De zonde in ons is elk moment agressief, en de duivel zoekt steeds weer openingen en listen om ons ten val te brengen. We zullen ook niet zondenvrij blijven. Daarom: Wanneer je weer eens gefaald hebt, belijd het de Heer – Hij vergeeft direct. Verbind het met een vast besluit en wens, de zonde te willen laten (Spreuken 28:13). Misschien is het in het begin eerst een leerproces, maar ook daar staat de Heer je zeker bij – Hij heeft je lief tot het einde (Johannes 13:1)!

Ik bid de Heer Jezus, dat ik je een beetje hulp geven kon. Lees de bijbelgedeelten rustig en onder gebed – in het Woord van God is kracht! Misschien liggen jouw problemen in een andere richting; dan verblijd ik mij, wanneer je mij schrijft en wij ook deze zorgen voor de Heer neer kunnen leggen. “Het heil is des HEEREN” (Jona 2:9b).

Enkele goede werken** over dit thema wil ik je nog aanbevelen, zodat je het gezegde nog eens intensiever overdenken kunt:

E.A. Bremicker: Der Christ im Spannungsfeld dieser Welt (Hückeswagen, 2006); in het bijzonder les 7;
Manuel Seibel: Selbstbefriedigung und der junge Christ; www.bibelpraxis.de;
M. Seibel & M. Vogelsang: For Boys only***
W. Bühne: Kann den Liebe Sünde sein? (Bielefeld 2001); hoofdstuk 8 tot 11
NOTEN VERTALER:
*   Een bekend Duits jeugdblad. In Nederland zijn er helaas ook vele van dit soort (porno)tijdschriften.
**   Dit zijn uitgaven in het Duits.
*** Zie de artikelen “For Boys only” in dit nummer, en “For Girls only”, dat DV in het volgende nummer gepubliceerd zal worden.

De Heer beware en sterke jou en ons allen in het volgen van Hem!

Met hartelijke groeten,
Martin

Uit: © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW