z

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
19 jaar geleden

Zeven lessen van een dappere held (I)

Trouw, eerlijkheid en geen twijfel … De noodzakelijke ingrediënten voor de Christen. En nog meer … Hebben wij deze drie? In het leven van Gideon vinden we zeven belangrijke lessen, waarvan er nu drie verschijnen in dit artikel. Zou jij ook een dappere held willen worden? Richteren 6 Wat weet jij over het leven en de tijd van Gideon, de zesde richter in Israël? Juist hem vinden we in Richteren 6 erbij, om enkele zeer belangrijke persoonlijke lessen van de...

Lees verder
19 jaar geleden

Zeven lessen van een dappere held (II)

 Waaruit bestaat onze stille tijd? Is daar ook een altaar om te offeren, om te aanbidden? Het kijken naar aantallen zit ons allen in het bloed. Enerzijds is er de gedachte: Als het er niet veel zijn, is het niet in orde. Anderzijds denken we er niet over na hoe het komt als er weinigen zijn en zijn geneigd daarvoor weg te lopen. Hoe moeten we daar mee aan? Deze twee lessen staan dit keer op het menu. Van harte...

Lees verder
1 jaar geleden

Zeven punten in de dienst van Petrus

In Handelingen 9 vers 32-43 zien we Petrus, de vroegere visser, kenmerken vertonen van iemand die een effectieve dienaar van God is. Er zijn zeven dingen die eruit springen als lessen voor elke volgeling van Jezus Christus.  Mens georiënteerd (vs. 32-33) “Het gebeurde nu, toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de heiligen kwam die in Lydda woonden. En hij vond daar een man, genaamd Aenéas, die sinds acht jaar op bed lag en die verlamd was.” Petrus nam,...

Lees verder
4 jaar geleden

Zevenvoudig vastgemaakt

Exodus 28; Hebreeën 7 vers 25; Johannes 10 vers 28; Romeinen 8 vers 35 In de beschrijving van de hogepriesterlijke kleding van Aäron in Exodus 28 vinden we het woord “vastmaken” zes keer (vs. 14, 23, 24, 25 (2x), 27) en één keer “bevestigen” (in vs. 26)1. Dit vastmaken was vooral van toepassing op de stenen op de schouder en de borsttas. Ze moesten “niet van de efod losraken” (vs. 28). Op de schouderstenen en op de borsttas waren de...

Lees verder
4 jaar geleden

Zich het gehoor laten strelen …

Tegenwoordig leven we in een mediasamenleving. Je zou ook kunnen zeggen, dat wat nu telt, is wat er op Instagram, Snapchat, YouTube en Twitch wordt gepost. Facebook is al lang “out” voor de jongere generatie. Dat betekent: wat vandaag nog “in” is, kan morgen – voor mensen – al verouderd zijn. Vandaag is het dit kanaal, morgen die influencer1, overmorgen een nieuw platform dat modern heet. Cruciaal is het aantal “likes”2 enzovoorts die verdeeld worden. Als je maar een paar...

Lees verder
6 jaar geleden

Zie Mijn Knecht (13)

“Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben …” (Jes. 53:10). Sommige vertalingen lezen dat het de wil van de Heer was om Hem te verbrijzelen, omdat het moeilijk is om te zien hoe een rechtvaardige God er welbehagen in kan hebben. Maar dat is een misverstand. Want het welbehagen van God en Gods wil zijn hetzelfde. Natuurlijk betekent dit niet dat Hij enige voldoening...

Lees verder
6 jaar geleden

Zie Mijn Knecht (14)

“… Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn” (Jes. 53:10). Onze Heer, Jezus Christus, de Messias, heeft om veel verschillende redenen en doeleinden veel geleden. Hij had geen eigen gezin toen Hij op aarde was, maar behoorde toe aan de familie van Zijn geadopteerde vader Jozef en Zijn moeder Maria. Zijn ware Vader was in de hemel....

Lees verder
6 jaar geleden

Zie Mijn Knecht (15)

“Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen” (Jes. 53:11). Wie kan de diepte van Zijn smart, de moeiten van Zijn ziel, de moeitevolle inspanning en de zware arbeid, het onrecht dat Hem is aangedaan, doorgronden? (Luk. 22:44; Hebr. 5:7). Al deze woorden drukken iets uit van wat het Hebreeuwse woord ‘arbeid’ inhoudt. In...

Lees verder
6 jaar geleden

Zie Mijn Knecht (16)

“Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld …” (Jes. 53:12a). God is goed en rechtvaardig, altijd. Hij erkende wat de Heer Jezus volbracht, en dat Hij aan God terugbetaalde wat zondaars van Hem hadden geroofd. God is echter geen schuldenaar van een mens. Hij wil de Messias belonen voor alles wat Hij heeft gedaan voor de glorie van God. ‘Daarom’...

Lees verder
6 jaar geleden

Zie Mijn Knecht (17)

“… omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft” (Jes. 53:12b). Het vers van vandaag besluit het prachtige vers dat Jesaja schreef, geleid door Gods Geest. Het thema is het lijden dat zou komen over de Messias en de heerlijkheden daarna (1 Petr. 1:11). Op een verbluffende manier vatte de profeet samen wat de Heer Jezus had volbracht voor de...

Lees verder