4 jaar geleden

Laat vruchtbomen staan!

“Wanneer u een stad vele dagen belegert en ertegen strijdt om haar in te nemen, dan moet u haar vruchtbomen niet te gronde richten door de bijl erin te slaan. U kunt er immers van eten; daarom mag u ze niet omhakken om ze een belegeringswal voor u te laten worden, want het geboomte van het veld is voedsel voor de mens” (Deut. 20:19).

Het belang van voedsel in lange strijd

Het is werkelijk een wijze instructie om vruchtbomen te laten staan, terwijl andere bomen gekapt worden, om een belegeringswal voor de strijd te bouwen. Dit is intelligent beheer van hulpmiddelen. Als gelovigen voeren we vaak strijd. Het kan betrekking hebben op de verdediging en het bezit van onze geestelijke zegeningen in Christus, of het is gericht tegen een dreiging of een hindernis die onze geestelijke groei beperken. Soms worden deze gevechten snel gewonnen, maar soms zijn ze lang en zwaar. Daarin lijken ze op het beleg van een stad. Maar we weten van tevoren niet of de belegering lang of kort duurt, en daarom moeten we leren hoe we de hulpmiddelen die we hebben, verstandig kunnen gebruiken.

De bomen voor voedsel moeten behouden blijven. Dit is van fundamenteel belang om de kracht en gezondheid van de soldaten te waarborgen. Belegeringswallen zijn ook strategisch belangrijk voor een gevecht, maar wat brengen ze als niemand de kracht heeft om ze te gebruiken vanwege gebrek aan voedsel? Hetzelfde geldt voor de christelijke strijd. We mogen nooit het voedsel negeren, dat onze ziel nodig heeft. Om dit te doen, moeten we elke dag naar de tegenwoordigheid van de Heer gaan. Gebed, het Woord lezen en bestuderen, christelijke gemeenschap, samenkomsten bezoeken – het zijn allemaal onmisbare manieren waarop de Heer onze ziel voedt en te midden van alle moeilijkheden kracht geeft.

Natuurlijk kunnen we ook boeken lezen over het soort geestelijke strijd, waarin we verkeren of advies krijgen van geestelijke broeders en zusters, maar deze hulpmiddelen zijn slechts “belegeringswallen”, geen voedsel. Ze kunnen strategisch belangrijk zijn om de strijd te winnen, maar als we nalaten om te eten en geestelijke kracht negeren en de strijd dan lang duurt, zullen we niet overwinnen! We mogen onze geestelijke voeding waardoor wij kracht ontvangen, nooit negeren.

Alexander Leclerc

Online in het Duits sinds 07.06.202. [Uit: “The Lord is Near”]

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW