18 jaar geleden

Leer mij zo mijn dagen tellen, dat ik een wijs hart krijg

Leer mij zo mijn dagen tellen, dat ik een wijs hart krijg

Psalm 90:12

 

Heer, beter dan ikzelf weet Gij dat ik ouder word en dat ik op een goede dag “oud” ben. Leer me dit te aanvaarden.
Bewaar me ervoor, dat ik praatziek word; behoed me vooral voor de kwalijke gewoonte, om overal iets op te willen zeggen.
Verlos me van het verlangen, me met andermans zaken te bemoeien.
Maak me nadenkend, maar niet humeurig; behulpzaam maar niet bazig.
Het is jammer mijn grote ervaring ongebruikt te laten, maar Gij Heer weet, dat ik graag wat vrienden overhoud.
Laat ik me niet verdiepen in kleinigheden; schenk mij vleugels om terzake te komen.
Verzegel mijn lippen wat zorgen en pijn betreft. Ze worden steeds groter, steeds heftiger, en de gewoonte erover te spreken wordt telkens zoeter.
Schenk me voldoende menslievendheid om andermans zorgen en klachten aan te horen. Help me geduldig te luisteren.
Leer me inzien dat misschien ik me ook wel eens kan vergissen.
Laat me liefdevol zijn – geen heilige, want heiligen zijn soms onverdraaglijk; maar een zuurpruim is een meesterwerk van de duivel.
Help me, plezier in mijn leven te hebben.

Uit het Engels

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW