s

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
5 jaar geleden

Schoonheid en versiering voor God

“Laat uw versiering niet de uiterlijke zijn … maar de verborgen mens van het hart, in de onvergankelijke versiering van de zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God” (1 Petr. 3:3-4). Hoeveel geld en tijd wordt er geïnvesteerd in de inspanningen van velen om te proberen er goed en aantrekkelijk uit te zien? Te veel! Daar ligt veel nadruk op tegenwoordig. Maar dat is niet iets nieuws. Het geldt voor zowel mannen als vrouwen. Koningin Vasthi, de vrouw...

Lees verder
1 jaar geleden

Schriftuurlijke betrekkingen tussen gemeenten

Met het oog op de betrekkingen tussen gemeenten zijn er twee mogelijkheden: gemeenten kunnen, zoals sommigen leren, onafhankelijk van elkaar bestaan, als individuele eenheden die alleen verantwoording afleggen aan Christus, het Hoofd in de hemel; of ze kunnen, zoals het door anderen geleerd en gepraktiseerd wordt, in eenheid met elkaar functioneren en zowel collectieve als ook plaatselijke verantwoordelijkheden uitoefenen. Onafhankelijkheid of eenheid Kortom, het is dus de vraag welke van deze twee mogelijke handelwijzen, die verschillende principes bevatten, met de...

Lees verder
16 jaar geleden

Schuldig zwijgen …

Een beknopt uittreksel uit “The Menace of the Religious Movie”, A.W. Tozer (een brochure van 30 paginas, geschreven ca. 1950). Na een inleiding geeft Tozer zeven bezwaren tegen de christelijke film. Het tast de schriftuurlijke wet van “het horen” aan. Romeinen 10:17: “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.” Romeinen 10:14: “Hoe horen zonder prediker?” De hele bijbel door klinkt: “Zo spreekt de Here.” De film spreekt voornamelijk tot het oog,...

Lees verder
14 jaar geleden

Seks in de kerk (2 – vervolg)

Dit is een bloemlezing van “Nieuwsbulletin nr. 12” over het vervolg over homoseksualiteit. Ook hier is een verschuiving van opvattingen waar te nemen op het “evangelische- en reformatorische erf”. De vijand rukt op. De “eenheid van de Geest” is verre te zoeken, ook op dit terrein. Het “hetzelfde bedenken” heeft plaats gemaakt voor “het heen en weer bewogen en rondgedreven door elke wind van de leer, door de bedriegerij van de mensen, door hun sluwheid om door listen te doen...

Lees verder
15 jaar geleden

Seks in de kerk … (1)

November 2006. Dat er een verschuiving gaande is binnen de evangelische beweging en de reformatorische kerken is wel duidelijk, maar hetgeen nu tot ons komt is wel zo schokkend dat dit ook via Frisse Wateren ter waarschuwing wordt gepubliceerd. Daarbij stel ik mij naast broeder Geelhoed die een en ander duidelijk verwoord in dit nieuwsbulletin. Bid voor deze ontwortelende mensen die de Schrift verdraaien of aanpassen aan de tijdgeest. Deze publikatie moet u dus zien als een waarschuwing voor dit...

Lees verder
13 jaar geleden

Seksuele reinheid (1)

Ook voor Christenen een vreemd woord? Mark zit ‘s morgens in de cafetaria van zijn bedrijf en zit aan zijn welverdiende koffie, als er een beeldschone dame in minirok en een op haar figuur nadrukleggend bovendeel, binnenkomt. “Wow, is dat even een vrouw!”, denkt hij, en nog veel andere dingen … Laten wij mannen eerlijk zijn: Zijn deze zinnen werkelijk zo vreemd voor ons? Toegeven willen we het natuurlijk niet. Ook wanneer wij misschien niet zo denken – toezien en...

Lees verder
13 jaar geleden

Sexuele reinheid (2, slot)

De teksten in deze inleiding komen op een na alle uit het bijbelboek Spreuken. Vers 18 zegt: “Uw springader zij gezegend; en verblijd u vanwege de huisvrouw uwer jeugd”; en 11:22 zegt: “Een schone vrouw, die van rede afwijkt, is een gouden bagge in een varkenssnuit”. Hoofdstuk 12:4 zegt: “Een kloeke huisvrouw is een kroon van haar heer; maar die beschaamt maakt, is als verrotting in zijn beenderen”. En wat denkt u hiervan: “Elke wijze vrouw bouwt haar huis; maar...

Lees verder
14 jaar geleden

Site Hosting

http://www.sitehosting.nl

Lees verder
4 jaar geleden

Slecht advies van een gelovige

“… zei Naomi tegen haar twee schoondochters: Ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Moge de HEERE jullie goedertierenheid bewijzen, … Moge de HEERE jullie geven dat jullie rust vinden, … Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. En zij zeiden tegen haar: Voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: Keer terug, mijn dochters! Waarom zouden jullie met mij meegaan?” (Ruth 1:8-11) Slecht advies van een gelovige “Keer terug!”...

Lees verder
13 jaar geleden

Slecht humeur

Een matig cijfer voor Engels, stomme opmerkingen van vriendinnen over de nieuwe schoenen, en dan nog de nogal langdurige stress-situatie met haar ouders (zo ervaart zij het in ieder geval) – Karin’s humeur is ver onder nul. Haar zenuwen zijn sinds haar zoektocht naar een opleiding toch al sterk gespannen. En haar beste vriendin, overal populair, heeft alles al in kannen en kruiken. Toen haar broer Marco ‘s avonds ook nog commentaar op Karin’s kapsel ten beste gaf, had het...

Lees verder