s

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
10 jaar geleden

Samuël en Daniël (2)

Het lofgezang van Hanna; Samuël komt in het huis van van de Heere. Lezen: 1 Samuël 2:1-10 “De HEERE maakt arm en maakt rijk, Hij vernedert, ook verhoogt Hij” (vs. 7)*. Dit zijn twee regels uit de lofzang van Hanna. Zij is over het geheel genomen gelukkig, als zij zich herinnert, wat zij gekregen heeft, als zij aan haar groot geschenk, aan haar Samuël denkt. En toch, als wij haar loflied precies lezen, jubelt zij niet in de eerste plaats...

Lees verder
10 jaar geleden

Samuël en Daniël (3)

Het lofgezang van Hanna; Samuël komt in het huis van van de Heere. Lezen: 1 Samuël 2 vers 11-26 Samuël in Silo Hanna en Elkana geeft hun kleine jongen aan de Heere. Zij, wat zij beloofd hadden! Zij brengen Samuël naar het huis van God, waar hij onder de supervisie van Eli de Heere dient. Maar in welke omgeving wordt hij daar geplaatst! Stel u eens voor: Een gelovige vader en een gelovige moeder verlaten hun zoontje op een plaats...

Lees verder
10 jaar geleden

Samuël en Daniël (4)

De roeping Lezen: 1 Samuël 3. Uit de vorige les weten wij dat Hofni en Pinehas de slechtste zonden doen. Hun vader Eli waarschuwt zijn zonen weliswaar nog, maar straft hen niet. Hij is zwak. Toen zijn zonen niet naar hem luisterden, had hij andere maatregelen hebben moeten aangrijpen, om hun schandelijk gedrag te beëindigen. Hij doet echter niets en is daarom medeschuldig. Hoewel Eli afwijst wat zijn zonen doen, hoewel hij niet bij de zonden zelf betrokken is, weet...

Lees verder
10 jaar geleden

Samuël en Daniël (5)

Herhalingsles a) Lees eerst lessen 1 tot 4 nog eens rustig door. b) Leg het dan aan de kant en neem de Bijbel ter hand; die mag je altijd gebruiken. c) Maak nu de herhalingsles. De vragen, waarop u geen antwoord weet, kunt u eens weglaten. d) Probeer tot slot nog eens de moeilijke vragen te beantwoorden. Indien nodig, kijkt u nog eens de vorige lessen na. 1. Hoe heten de vader en de moeder van Samuël? ……………………………………………………………………………………………………………………… Wat betekent...

Lees verder
10 jaar geleden

Samuël en Daniël (6)

Neen zeggen Wij maken nu in onze cursus een grote sprong. Wij gaan van Samuël naar Daniël en zijn drie vrienden. De geschiedenis van deze vier jongeren is spannend genoeg, om eens over na te denken. Wij zullen daarbij tot de ontdekking komen, dat deze jongeren echte helden waren: Geloofshelden. Omdat Israël verder de afgoden dient en niet naar de ernstige waarschuwingen van God door de profeten wil luisteren, kan de straf niet langer uitblijven. Het volk gaat in gevangenschap....

Lees verder
10 jaar geleden

Samuël en Daniël (7)

De droom van Nebukadnezar “Dromen zijn bedrog”, zeggen wij vaak en zo is het ook vaak. Maar God gebruikte soms een droom om iemand iets duidelijk te maken. Er zijn in de Bijbel verscheidene voorbeelden van mensen, die droomden en hun droom heel duidelijk een betekenis had. Deze voorbeelden vinden wij in Daniël 2. Wij lezen vers 1 tot 23. 1. Wat is vaak de oorzaak van dromen (Pred. 5:2 en 6)? …………………………………………………………………………….…………………………………………. …………………………………………………………………………….…………………………………………. 2. Wie zag in de droom...

Lees verder
10 jaar geleden

Samuël en Daniël (8)

De droom en zijn betekenis We lezen Daniël 2 vers 24-49. Hier staat Daniël vóór de machtigste vorst van de wereld; een uit zijn land verdreven jonge man voor de koning der koningen. “breng mij bij Nebukadnezar”, had hij tegen Arioch gezegd, “zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven”. Hij alleen kon de koning helpen! Dan richt de koning zich tot hem: “Bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb, en...

Lees verder
10 jaar geleden

Samuël en Daniël (9)

De brandende oven Tot nu toe heeft vooral Daniël op de voorgrond gestaan. Maar nu moeten zijn drie vrienden een zware beproeving alleen doorstaan. Zij moeten aantonen dat zij ook zonder Daniël standvastig in het geloof zijn. Het gaat erom, God of Nebukadnezar te gehoorzamen. En dat is een zaak van leven of dood. Tot nu toe bleven zij ten opzichte van God trouw. Maar is hun geloof groot genoeg om zich ook verder aan de kant van de God...

Lees verder
13 jaar geleden

Schepping of evolutie?

In dit artikel de behandeling van een ‘heikele’ vraag. De wereld in 6 dagen geschapen? Kom … in welke eeuw leef jij eigenlijk? Weet je dat nu nog niet? Dat duurde vele miljoenen jaren immers. Dat de wereld in 6 dagen geschapen zou zijn, is al lang achterhaald. Ja, in onze dagen wordt er gigantisch gegoocheld met miljoenen jaren, alsof men er zelf bij geweest is, toen de wereld zoveel miljoenen jaren geleden ontstond. Vooraf zeg ik u alvast dat...

Lees verder
6 jaar geleden

Scheuren in de muur (deel 1)

“Want het is een dag van verwarring, vertrapping en ontreddering, een dag van de Heere, de HEERE van de legermachten, in het Dal van het Visioen; een dag waarop muren omver worden gehaald, en een dag van geschreeuw tegen het gebergte” (Jes. 22:5). 5. “Want het is een dag van verwarring, vertrapping en ontreddering, een dag van de Heere, de HEERE van de legermachten, in het Dal van het Visioen; een dag waarop muren omver worden gehaald, en een dag...

Lees verder