n

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
7 jaar geleden

Na vele jaren …

Een jonge christen gaf een oudere heer een traktaat. Hij nam het weliswaar vriendelijk aan, maar voegde eraan toe: “Vroeger heb ik ook vaak traktaten verdeeld. Ik heb echter nooit ervaren of zich iemand daardoor ooit bekeerd heeft. Daarom ben ik ermee opgehouden”. De jonge man antwoordde slechts: “Misschien bent u erin geïnteresseerd, hoe ik tot Jezus Christus geleid werd” – “Jazeker”, antwoordde de oudere heer. “Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin”, begon de jongere, “maar van het geloof...

Lees verder
13 jaar geleden

Naäman … en het meisje en de jongen zonder naam (4)

De opening van Uw woorden geeft licht (Psalm 119 vers 130a) Les 4   Enkele praktische tips: • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – schrijf ze op in een speciaal Bijbelstudie-schrift – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. • Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat...

Lees verder
15 jaar geleden

Naar de kliffen of naar de Rots der eeuwen?

Dit artikel gaat over zelfmoord hoe men vandaag er mee omgaat, en hoe wij daar als Christenen persoonlijk en gemeenschappelijk mee omgaan. Het is een heel moeilijk onderwerp dat diep ingrijpt in het leven van de mens. Een mens kan zo diep in de problemen geraken, zo diep in een depressie komen, dat hij/zij het leven wil beëindigen. Er is dan ook zeer grote voorzichtigheid geboden bij het schrijven, publiceren en lezen hierover. Deze voorzichtigheid echter kan toch niet betekenen...

Lees verder
4 jaar geleden

Nahum 1 vers 7

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen”. Het blijkt dat Nahum profeteerde gedurende de regering van de godvrezende koning Hizkia toen de koning van Assyrië het land binnenviel. Laten we eens kijken naar de drie uitdrukkingen van het vers. 1. De HEERE is goed. Soms zijn onze omstandigheden goed en soms zijn ze slecht, zoals Hizkia zeker ondervonden heeft. Echter het is heerlijk...

Lees verder
5 jaar geleden

Nauwkeurig lezen (93)

“Nu ik dit beveel, prijs ik [u] niet, omdat u niet ten goede, maar ten kwade samenkomt. Want ten eerste hoor ik, dat er, wanneer u als gemeente samenkomt, scheuringen onder u zijn, en ten dele geloof ik het” (1 Kor. 11:17-18). Is “scheuring” en “partijvorming” hetzelfde? Gaat het om dezelfde zaak, die slechts door twee verschillende woorden wordt omschreven? Dit is zeker niet het geval. Het woord voor scheuring (Gr. schisma) kan men ook met “breuk” weergeven. Het woord...

Lees verder
12 jaar geleden

Nederland “(ver)Wilder(t)” – Lang leve de Vrijheid

Juli 2008. Zoals u ziet: in de vrije heuvels, hier in Schotland. De vrije heuvels van een Christen zijn nog veel mooier! … Het gaat niet goed in Nederland. Dat hoort u vast en zeker wel vaker. Maar helaas is het waar. Wat gaat dan niet goed? Wel, Nederland “verwildert”. U begrijpt dat dit een variant is op de politicus, de heer Wilders van de PVV (Partij voor de Vrijheid). Wat deze partij onder vrijheid verstaat? Daarover wil ik het...

Lees verder
15 jaar geleden

Neem nu een besluit …

Om vrede met God te krijgen, moet je tot een besluit komen; en dat kan gebeuren, terwijl je dit leest. De beslissing ligt bij jezelf. Voorbeeld Als voorbeeld moge het volgende dienen: Je wilt vanavond graag naar Amsterdam gaan om afscheid te nemen van je vrienden die morgen naar Amerika reizen. Maar de wens alleen brengt je niet naar Amsterdam. Je moet naar het station gaan, je moet voor een reisbiljet zorgen en in de trein stappen om zo Amsterdam...

Lees verder
5 jaar geleden

Neerwaartse trend in het huwelijk?

Neerwaartse trend in het huwelijk? “Juda zag daar de dochter van een Kanaänitisch man; zijn naam was Sua. Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar… En Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene; haar naam was Tamar” (Gen. 38:2,6). Abraham nam het heel serieus toen het erom ging, dat zijn zoon Izak een vrouw zou krijgen (Gen. 24). Hij liet niets aan het toeval over. Izak handelde op dezelfde wijze met zijn zoon Jakob, hoewel misschien niet...

Lees verder
2 jaar geleden

Negeer jij de dood ook?

“God echter zei tot hem: Dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen, en wat u hebt bereid, voor wie zal het zijn?” (Luk. 12:20). Kort voor zijn dood toonde Steve Jobs de plannen voor zijn luxe jacht aan een andere computergenie, Bill Gates. Het was voor beiden duidelijk dat Jobs het jacht nooit zou betreden. En toch, zoals Bill Gates later eerlijk toegaf, spraken ze met elkaar op een wijze, alsof er nooit de moeilijke stap...

Lees verder
13 jaar geleden

Nehemia – voorbeeld voor onze dagen (1)

Het is interessant om – naast de bijbel-overdenking over Nehemia – ook de houding van Nehemia te bezien, zoals het ons in de tijd van zijn bezigheden als stadhouder in Jeruzalem beschreven wordt. Er zijn verschillende waardevolle aanwijzingen, hoe wij ons in een tijd van geestelijk verval zo kunnen gedragen, dat wij tot eer van onze God en tot nut voor anderen gelovigen zijn. Aan de hand van verschillende markante verzen uit zijn geschiedenis zou ik graag enkele aanwijzingen voor...

Lees verder