19 jaar geleden

Neem nu een besluit …

Om vrede met God te krijgen, moet je tot een besluit komen; en dat kan gebeuren, terwijl je dit leest. De beslissing ligt bij jezelf.

Voorbeeld

Als voorbeeld moge het volgende dienen: Je wilt vanavond graag naar Amsterdam gaan om afscheid te nemen van je vrienden die morgen naar Amerika reizen. Maar de wens alleen brengt je niet naar Amsterdam. Je moet naar het station gaan, je moet voor een reisbiljet zorgen en in de trein stappen om zo Amsterdam te bereiken, en dan naar je vrienden gaan. Zo is het nu ook met betrekking tot je ziel. De wens alleen kan je niet behouden; je moet in Christus geloven als je Heiland en voor Hem kiezen. De verantwoordelijkheid ligt bij jezelf.

Eliƫzer

Toen Eliezer vertrok naar een ver land om een bruid te zoeken voor de zoon van zijn heer, en de familie van de bruid hem nog enige dagen bij zich wilde houden, antwoordde hij: “Houdt mij niet op” (Genesis 24:56). Maar zij vonden het onbarmhartig Rebekka zo maar ineens weg te laten gaan, daar zij naar alle waarschijnlijkheid haar vader en moeder nooit weer zou zien; bovendien moest zij met een vreemde man door de woestijn reizen. Daarom riepen zij het jonge meisje en lieten de beslissing aan haar zelf over: “Wilt gij met deze man trekken?” En zij antwoordde dadelijk beslist: “Ik zal trekken” (Genesis 24:57-58).

Wilt je nu een besluit nemen? Wilt je Christus kiezen? Je moet het doen, als je behouden wilt worden!

Als je hart nu bekommerd is, laat DIT dan je waarachtig gebed zijn:

Heer Jezus, ik neem U als mijn Heiland aan.

U nam mijn plaats in op Golgotha.

Ik erken dat ik voor een dure prijs gekocht ben, en wil voortaan

voor U leven.

Besluit nu terwijl je dit leest …

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW