6 jaar geleden

Nahum 1 vers 7

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen”.

Het blijkt dat Nahum profeteerde gedurende de regering van de godvrezende koning Hizkia toen de koning van Assyrië het land binnenviel. Laten we eens kijken naar de drie uitdrukkingen van het vers.

1. De HEERE is goed. Soms zijn onze omstandigheden goed en soms zijn ze slecht, zoals Hizkia zeker ondervonden heeft. Echter het is heerlijk om te weten dat onze God altijd goed is. “U bent goed en U doet goed” (Ps. 119:68). Hij heeft ons lief en alle omstandigheden die Hij in ons leven toelaat, komen uit Zijn hart van liefde, en Hij werkt door die allen in overeenstemming met Zijn doel. In het Nieuwe Testament schreef de apostel Paulus uit een Romeinse gevangenis: “Verblijdt u altijd in de Heer” (Fil. 4:4). We zullen niet altijd in staat zijn om ons in onze omstandigheden te verblijden, maar we kunnen ons altijd verblijden in de Heer omdat Hij goed is.

2. Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Al de versterkte steden van Juda werden veroverd door de koning van Assyrië en het leek erop dat Jeruzalem zelfs in de handen van de vijanden zou vallen. Maar de Heer Zelf is een Vesting Die nooit zal falen. In de dag van benauwdheid wanneer blijkt dat alles om ons heen bezwijkt, kunnen we naar deze Burcht vluchten en rust en veiligheid vinden.

3. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen”. Hoe wonderbaarlijk dat Hij ons kent! Hij kent niet alleen onze namen (Joh. 10:3) maar Hij heeft zelfs alle haren van ons hoofd geteld (Luk. 12:7). De Heer vertelt ons dat zoals de Vader Hem kent, Hij Zijn schapen kent (Joh. 10:14-15). Wat een volmaakte en diepgaande kennis! Het Hebreeuwse woord voor vertrouwen in dit vers heeft de gedachte van een schuilplaats. We hopen dat ieder die dit leest Hem gevonden heeft als Schuilplaats voor het eeuwige oordeel; maar ook dat wij als gelovigen Hem meer mogen leren kennen als onze Schuilplaats en Toevlucht in de dagelijkse omstandigheden van ons leven.

Kevin Quartell, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW