2 jaar geleden

Nacht – dag

December is de donkerste maand van het jaar. Gemiddeld is het maar zo’n acht uur per dag licht. In juni zijn er twee keer zoveel uren.

Af en toe wandel ik ’s ochtends of ’s avonds in het donker. Het viel mij op, dat automobilisten in het donker eerder bereid zijn door “donkeroranje” verkeerslichten te rijden, dan op klaarlichte dag. Dit is echter wel levensbedreigend voor voetgangers en fietsers. Daarnaast is het ongehoorzaamheid jegens de autoriteiten.

In dit verband herinner ik me de leer van de apostel Paulus in Romeinen 13. Daar schrijft hij: “De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen <en> de wapens van het licht aandoen. Laten wij, als op [de] dag, welvoeglijk wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in ontuchtigheden en uitspattingen, niet in twist en jaloersheid; maar doet de Heer Jezus Christus aan, en wijdt geen zorg aan het vlees om [aan] begeerten [te voldoen” (Rom. 13:12-14).

Als christenen behoren we vandaag al tot de “dag”, hoewel deze “dag” eigenlijk pas begint met de verschijning van onze Heer, wanneer Hij als heerser naar deze aarde terugkeert (2 Tim. 4:8). We kunnen en moeten vandaag al een leven leiden, dat bij de ‘dag’ past. Hoe gemakkelijk doen ook wij zo, alsof wat wij doen, niet te zien is in de duisternis van de nacht. Maar één Persoon ziet wat u in uw Smartphone of op straat of …doet, als u alleen bent.

Door een Hem waardige levensstijl te leiden, eert u uw Heiland en Heer. Uw klasgenoten of uw collega’s kunnen u bespotten. Maar vergeet niet, dat uw Heer u ziet en u zegenen zal, als u voor Hem leeft.

 

Manuel Seibel; www.bibelpraxis.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW