1 jaar geleden

Neem Mijn hand …

“Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u” (Jes. 41:13).

 

Een kleine jongen had zijn bed dicht bij dat van zijn vader. Het gebeurde namelijk vaak, dat hij ’s nachts wakker werd, en als alles zo donker was, er angst over hem kwam. Dan stak hij zijn handje uit naar het bed van zijn vader en riep: “Alsjeblieft, papa, pak mijn hand!” De vader pakte toen liefdevol de hand van de kleine, en onmiddellijk verdween de angst. Het kind viel weer in een vredige slaap. Het voelde dat de vader bij hem was, het hoefde niet bang te zijn.

Op dezelfde manier kunnen ook wij, wanneer angst en bezorgdheid ons in hun greep proberen te krijgen, ervaren dat de Heer Zijn almachtige hand op een bijzondere manier uitstrekt om ons te kalmeren en te troosten. Hij heeft nooit een van de Zijnen, die Hem vrijwillig de hand gaven, laten omkomen.

 

© www.haltefest.ch; jaar 1958, bladzijde 252.

 

Houd Heer, mijn handen beide
met kracht omvat,
geef mij Uw vast geleide
op ’t smalle pad.
Alleen kan ik niet verder,
geen enkele schreê.
Neem trouwe Zielenherder,
mij met U mee.

Lied 224 – Geestelijke Liederen 20e druk

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW