11 jaar geleden

Na vele jaren …

Een jonge christen gaf een oudere heer een traktaat. Hij nam het weliswaar vriendelijk aan, maar voegde eraan toe: “Vroeger heb ik ook vaak traktaten verdeeld. Ik heb echter nooit ervaren of zich iemand daardoor ooit bekeerd heeft. Daarom ben ik ermee opgehouden”. De jonge man antwoordde slechts: “Misschien bent u erin ge├»nteresseerd, hoe ik tot Jezus Christus geleid werd” –

“Jazeker”, antwoordde de oudere heer.

“Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin”, begon de jongere, “maar van het geloof wilde ik niets weten. Eens moest ik als vertegenwoordiger in deze stad zijn, en toen gaf mij iemand een traktaat met de titel “Het bloed van Christus”. Ik stak het achteloos in mijn tas. Enkele maanden later, toen ik dezelfde jas weer aan had, vond ik de flyer. Ja, en toen heb ik hem vele malen doorgelezen. De Heer Jezus Christus gebruikte hem, om mij van mijn zonden te overtuigen en mij tot Zich te trekken. Sindsdien is mijn Redder mijn vreugde, en ik probeer Hem te dienen, doordat ik zelf traktaten verspreidt”.

De jonge man zag dat de andere tranen in zijn ogen had. Na korte stilte vermande de oudere heer zijn innerlijke beroering en zei: “Kijk me eens goed aan, jongeman!” Deze keek hem recht in het gezicht en herkende de man die hem toen de flyer gegeven had. “De Heer┬áJezus heeft mij vandaag de vrucht van mijn arbeid laten zien. Nu wil ik daar verder gaan, waar ik jaren geleden opgehouden ben. Met hernieuwde ijver wil ik traktaten verdelen”.

Als Jezus Christus zal wederkomen om alle verloste christenen tot zichzelf te nemen, zullen zeker nog meer resultaten gezien worden.

“Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend” (Jes. 55 vers 11).

Uit de kalender “Der Herr ist nahe”.

 

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW