4 jaar geleden

Klimaathysterie – de overmoed van de mens

22.01.2020

 

Klimaathysterie werd in Duitsland gekozen als het woord van het jaar1. Aangezien de wetenschap duidelijk heeft aangetoond, dat ons milieubeleid de klimaatverandering heeft veroorzaakt en verder verergert, is het niet langer mogelijk om bezwaar te maken tegen de voorstellen van “Fridays for Future”2 enzovoorts. Anders word je zelf een ongewenst woord …

pic.php.jpeg

Zelfoverschatting

De zondige mens heeft altijd de neiging gehad om zichzelf en zijn overtuigingen tot maatstaf voor anderen te maken. Satan werd het slachtoffer van zijn eigen hoogmoed (1 Tim. 3:7; Ezech. 28:16,17). En de mens volgde hem erin. Kijk maar eens naar de mensen bij de torenbouw in Babel (Gen. 11).

We ervaren dat nu weer. We proberen over te brengen, dat we een verlicht volk zijn. We zijn vooruitstrevend en zullen ons steeds verder ontwikkelen. We hebben geen God nodig, geen geloof, geen religie; de evolutie is daar al lang mee klaar. Dit is toch ook, zoals de mensen zichzelf wijsmaken die zich niet intensief bezighouden met het onderwerp, wetenschappelijk bewezen. We hebben onszelf; dat is genoeg.

En daarbij merkt de mens niet, dat hij zichzelf tot zijn god maakt – en zichzelf daarbij tot een dier vernedert (Rom. 1:21-28). Maar omdat deze ‘zelfgod’ niet genoeg is voor de mens, maakt hij zichzelf meer goden. Hij noemt ze niet zo, maar noemt ze verworvenheden. Maar uiteindelijk zijn ze niets anders dan goden, aan wie hij hulde brengt.

Het “nieuwste zwijn, dat door het dorp wordt geleid” is het klimaat. Dat is de “Greta Weg”, de “Greta-tendens”, het “Greta wonder”.

Het klimaat

Maar: er bestaat niet zoiets als het “klimaat”. Het is de som van alle mogelijke afzonderlijke aspecten, die samen resulteren in iets dat “klimaat” kan worden genoemd. Dit is zo complex, dat men gewoon niet weet welke besturingselementen er zijn die op een ondoorgrondelijke wijze op elkaar in werken en bepaalde resultaten opleveren. We zijn er verre van om het samenspel van de vele afzonderlijke aspecten te kunnen begrijpen en te kunnen berekenen. We zijn niet eens in staat om het weer precies voor de komende tien dagen te voorspellen. Hoeveel minder weten we, waarvan het weer werkelijk afhankelijk is, van het klimaat en alles wat daarmee verband houdt.

Maar we weten dat onze uitstoot van kooldioxide enzovoorts beslissend hiervoor is, en de stikstofoxiden en, en, en. En daarom zouden we de dieselauto’s moeten verdoemen, kolencentrales uitschakelen en, en, en. Zo vertelt men ons.

Zure regen

Iemand schreef terecht, dat dezelfde hysterie er al eens eerder was geweest. Toen werd ons wetenschappelijk verklaard, dat het totale bos kapot was. Destijds was zure regen de oorzaak, zo werd er gezegd. Natuurlijk door de milieuvervuiling van de mensen. Vreemd dat dit modethema heel snel uit de media verdween. Tegenwoordig is het de kooldioxide-uitstoot. Misschien overmorgen al weer vergeten, wanneer er weer een nieuw onderwerp is. Misschien dan naar voren gebracht door de ouden van de natie?

Vandaag zijn het de kinderen die de actie hebben overgenomen. Ze worden behandeld als goden, waartegen men zich niet moet verzetten. Daarom is het ook prima om op vrijdag van school te spijbelen. Het gaat immers om een nobel doel, een werkelijke religie waarvoor je vechten moet. De kanselier is de ‘peetmoeder’.

Klimaatverandering

Heeft klimaatverandering altijd al bestaan? Nee, het bestond niet vóór de zondvloed. Hij kwam – interessant, toch? – als gevolg van de zonde van de mens, toen de beschermende laag water “boven” openbrak. God heeft het veertig dagen laten regenen. Ja, de zonde van de mens was de oorzaak. Maar degene die handelde was niet de mens, maar God. De mens kon de klok ook niet terugdraaien, het was te laat.

Als je dan het boek Job leest, dat ineens over sneeuw spreekt, wordt duidelijk hoe deze klimaatverandering destijds “aankwam”. Maar wat zegt God, ja, de ware God na de zondvloed? “Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden” (Gen. 8:22). Dit zal ook de klimaathysterie, waarmee we vandaag worstelen, niet veranderen. Maar zelfs ook dan, als we diesel zouden mogen blijven rijden, zou dat niet veranderen. En ook kolengestookte energiecentrales zullen dat niet verhinderen.

Nieuwe mode – oude wetten

Maar de mens merkt niet, hoe de duivel dag in dag uit met nieuwe modes omgaat, zodat alles om hemzelf draait. Zo komt niemand op het idee om naar God te vragen. Maar dat merkt de mens niet en helaas de kerken ook niet meer; ze hebben zich aangesloten bij deze aantrekkingskracht van de moderne mening. Wie zich ertegen verzet, is hysterisch. Men mag er niets meer tegen in brengen. Eigenlijk hoort men, dat deze tijden die ons land in de afgrond hebben gebracht, voor eens en voor altijd voorbij zijn. Vandaag zien we het tegenovergestelde. De mens beweert, dat het niet langer mogelijk is om deze slechte tijden van de vorige eeuw te herhalen. En op kleine schaal bewijst hij momenteel steeds weer, dat precies het tegenovergestelde waar is. Wie zich verzet tegen de heersende mening is hysterisch. Is ziek, is van gisteren. Vandaag zijn we verlicht – en merken niet eens, dat de keizer al weer geen kleren draagt3.

Zelfs als het betrekking heeft op het christelijk erf, wat de apostel schrijft, dan is dit ook van toepassing in onze onchristelijke tijd en in ons bijna atheïstische land: “Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen,4 om zich het gehoor laten strelen5; en zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. Maar jij, wees nuchter in alles, lijd verdrukking, doe [het] werk van een evangelist, vervul je dienst ten volle” (2 Tim. 4:3-5).

Blijven dienen

Dat is onze tijd. We moeten blijven dienen. We verkondigen moedig de goede boodschap, ook als bijna niemand het in veel steden in Duitsland6 wil horen. Maar er zijn nog steeds enkelen, die zich bekeren. Zo volvoeren wij de dienst, die de Heer ons opgedragen heeft, totdat Hij komt.

NOTEN VERTALER:
1. In Nederland werd het woord ‘boomer’ het woord van het jaar 2019. Een ‘boomer’ wordt omschreven als een (meestal ouder) persoon met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen. Het woord wordt veel door jongeren gebruikt om ouderen de mond te snoeren.
2. Schoolstaking voor het klimaat, bekend als Spijbelen voor het klimaat of Klimaatmars voor een betere toekomst, is een actie van scholieren, die regeringen oproept om maatregelen tegen de opwarming van de Aarde te nemen. De acties ontstonden in navolging van de internationale beweging School strikes for climate, School Strikes 4 Climate, Fridays for Future (Duitsland, Oostenrijk, Nederland) en Klimastreik (Zwitserland), die startten in augustus 2018 op initiatief van Greta Thunberg. In België startten de eerste acties van Youth for Climate op 10 januari 2019, op initiatief van Anuna De Wever en Kyra Gantois. Sinds de zomer van 2019 wordt het voortouw genomen door Adélaïde Charlier en Anuna De Wever. {Wikipedia}
3. De nieuwe kleren van de keizer is een sprookje opgetekend door Hans Christian Andersen, het verscheen in 1837. {Wikipedia}
Tegenwoordig is “De nieuwe kleren van de keizer” of “de kleren van de keizer” een gemeenzaam gebruikte uitdrukking voor een dwaze gewoonte of beslissing, die iedereen afkeurt, maar waartegen niemand protesteert uit angst om tegen het collectief en/of haar leiders in te gaan.
4. Letterlijk ‘ophopen’, dit is een grote menigte verzamelen.
5. Of ‘daar hun gehoor jeukt’.
6. Schrijver heeft het over Duitsland, maar is het in Nederland anders of beter? {FW}

Manuel Seibel; © www.bibelpraxis.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW